Gå til innhold

14 Da Josef hadde gravlagt faren, vendte han tilbake til Egypt sammen med brødrene sine og alle som hadde dratt opp med ham for å gravlegge Jakob.

Forstå Bibelen i sammenheng

Ved hjelp av håndbevegelser og huskeord lærer 5. klassingene hovedlinjene i Bibelen og blir kjent med noen av de viktigste bibelske personene. Et spennende kursopplegg utarbeidet av Bibelselskapet og forbeholdt elever på 5. - 7. trinn i grunnskolen.

Vandring gjennom Bibelen for barn er et spennende kursopplegg for elever på mellomtrinnet i grunnskolen.
  • Vandring gjennom Bibelen gir kunnskap om Bibelen - noe som også er i tråd med målsettingen i KRLE-faget.
  • Elevene lærer hovedlinjene i Bibelen og får kjennskap til noen av hovedpersonene i bibeltekstene. 
  • Kurset vektlegger fortellingsstoffet, oppsummerer med huskeord og bruker enkle håndbevegelser som hjelp til innlæringen. 
  • Elevene får elementær geografikunnskap om de bibelske land.


Vandring gjennom Bibelen
– kurstilbud på to dobbeltimer til KRLE-undervisningen.
Dette kurskonseptet har siden 1998 vært et tilbud til 5. - 7. trinn i grunnskolen. Det har vært brukt i KRL-undervisningen og fortsetter som et velegnet tilbud til KRLE-faget (som følge av resolusjon av 27. juni 2008). Tidsrammen er en dobbeltime i Det gamle testamentet og en dobbeltime i Det nye testamentet.

Kursholderkurs
Om lag 400 kateketer, menighetspedagoger, prester o.a. har gått Bibelselskapets kursholderkurs for å skolere seg til å kunne gi undervisningstilbudet på 2 dobbeltimer til skoler innen sine menigheter/områder. 

Kurset er:
  • et undervisningsopplegg utarbeidet av Det Norske Bibelselskap
  • en spennende gjennomgang av fortellingene i Bibelen
  • allsidig læreopplevelse for elever på mellomtrinnet
Målgruppe
Stoffet er lagt til rette for 5. - 7. trinn og er et velegnet tilbud til KRLE-faget. I 5. trinn er det vanlig med utdeling av bibler eller nytestamenter - og Vandring gjennom Bibelen gir elevene hjelp til å bli kjent med denne spennende boksamlingen.

Tid: Kurset tar fire skoletimer - det er vanlig å dele dette opp i to dobbeltimer, gjerne i to uker etter hverandre.

Utstyr
Elevene får utdelt arbeidshefte med hjelp til å finne fram i Bibelen, sider til å fylle inn huskeord, kart og varierte oppgaver som kan brukes i etterkant av kurset. Heftet koster kr 25,-.
Det kan være nødvendig å flytte på stoler og pulter, slik at en kan legge ut geografien i Midtøsten i klasserommet.

Forberedelse og etterarbeid
Lærer må informere elever og foreldre før kurset, slik at alle vet at det kommer en kursholder utenfra som skal undervise om Bibelen. Det forutsettes at læreren (helst den som er lærer i KRLE-faget) er tilstede i klassen under kurset, slik at læreren vet hva elevene har gjennomgått og kan repetere dette sammen med dem. Det utdelte heftet inneholder ti sider med ulike typer oppfølgingsoppgaver som bør benyttes i etterkant av kurset.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO