Gå til innhold

39 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda

Kursholderkurs i Oslo

Bibelselskapet inviterer til kursholderkurs i Vandring gjennom Bibelen for barn. Bernhard Getz' g. 3, Oslo (Bibelselskapets lokaler).

Kurset finner sted i Bibelselskapets lokaler
Kurset finner sted i Bibelselskapets lokaler

Vandring gjennom Bibelen for barn er et vel utprøvd undervisningsopplegg tilpasset KRLE-faget, tilrettelagt for 5. - 7. trinn og forbeholdt grunnskolen.

Kurset arrangeres i samarbeid mellom Bibelselskapet og NLA Høgskolen

Kurset er utarbeidet av Det Norske Bibelselskap og gir elevene et møte med Bibelens spennende fortellinger. De oppdager hovedlinjene i Bibelen og blir kjent med noen av hovedpersonene.

Kursavgift:

  • 3200 kr inkl. kursmateriell og lunsj. Deltakerne ordner overnatting selv.
  • Påmeldingsfrist: 7. februar 2018 (Bindende påmelding etter denne dato).

Tid og sted: 7.-9. mars 2018 i Bernhard getz' gate 3, Oslo

Kursholdere: Anne-Kristin Aasmundtveit (Bibelselskapet) og Rune Øystese (NLA høgskolen, Bergen)

Påmelding til: