Gå til innhold

8 Alle som ser meg, håner meg,
vrenger leppene og rister på hodet:

Webinar: Fortelling eller forkynnelse

Kunnskap om Bibelen er sentralt i både skolens læreplaner og kirkens trosopplæring for barn og unge. Den norske kirkes medlemsundersøkelse fra 2019 viser at 56% av medlemmene vurderer det som viktig at barn og unge lærer bibelfortellingene.

Målgrupper for webinaret er fagpersoner som:
  • arbeider med fagutvikling og utdanning til arbeid i kirke og skole
  • jobber med bibelformidling for barn og unge i kirke og skole

Webinaret «Fortelling eller forkynnelse - bibelundervisning i kirke og skole» arrangeres av Kirkerådet og Bibelselskapet.


Program

  • Velkommen og om programmet for webinaret ved Kjersti Kolbjørnsrud (Kirkerådet)
  • Introduksjon til dagens tema (om bibel i trosopplæringen, fagfornyelsen i skolen, medlemsundersøkelse i Dnk) ved Kristine Aksøy (Kirkerådet)
  • Bibelen i skolen. Utfordringer fra de nye læreplanene. Paul Erik Wirgenes (Bibelselskapet)
  • Muntlig bibelfortelling i lærerutdanningen. Inger Margrethe Tallaksen (Universitetet i Agder): Last ned Power Point
  • Urhistorien på fem minutter. En smak av Vandring gjennom Bibelen i skolen. Anne Kristin Aasmundtveit (Bibelselskapet)
  • Respons ved Asbjørn Håkonseth (trosopplæringsleder i Skøyen) – noen refleksjoner fra praksisfeltet på bakgrunn av det vi har hørt i dag.
  • Avslutning

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO