Gå til innhold

6 Det undrer meg at dere så raskt vender dere bort fra ham som har kalt dere ved Kristi nåde, og til et annet evangelium,

Bibelarbeidet i Kina

I Kina kommer minst en million nye mennesker til tro hvert år. Det er nær sammenheng mellom tilgangen på bibler og hvor mange nye mennesker som kommer til tro. På Bibeldagen 2020 ber vi deg derfor om en gave til bibelarbeidet i Kina: Det holder fremdeles med 10 kroner for papir til én bibel.

HENAN: Trengt mellom andre sitter det en eldre kvinne tålmodig, med hendene åpne. Denne dagen har menigheten besøk fra Det Norske Bibelselskap – og tiden er kommet for at alle skal få hver sin bibel. Bibelen er grunnsteinen i alt kristent arbeid, og i Kina sørger De forente bibelselskaper for å gjøre Guds ord tilgjengelig. (Foto: Hans J. Sagrusten)
HENAN: Trengt mellom andre sitter det en eldre kvinne tålmodig, med hendene åpne. Denne dagen har menigheten besøk fra Det Norske Bibelselskap – og tiden er kommet for at alle skal få hver sin bibel. Bibelen er grunnsteinen i alt kristent arbeid, og i Kina sørger De forente bibelselskaper for å gjøre Guds ord tilgjengelig. (Foto: Hans J. Sagrusten)

Kina byr på de helt store motsetningene, fra noen av verdens mest moderne byer til nærmest ekstrem fattigdom på landsbygda. Den forskjellen finner vi også igjen i kirkene, men ikke på samme måte.

I byene har mange god inntekt, men det er nok ganske få av det vi kan kalle rike mennesker i Tre Selv kirkene også i byene. Men mange tjener godt og gir rikelig av det de tjener til å fremme kirkens arbeid.

Likevel er det riktig å si at kirkene i større grad er hjem for fattige mennesker og den største veksten har vært på landsbygda. Mange av kirkene i byene fylles av mennesker som egentlig har sitt åndelige hjem ute på landsbygda, men bor i byene for å tjene penger. De sender gjerne penger til familien på bygda, slik at de skal ha noe å leve av.

Derfor er kirken fremdeles avhengig av støtte utenfra for å kunne fortsette å skaffe bibler folk har råd til å kjøpe. Mye av gavene på bibeldagen går til å betale for bibelpapiret som brukes til de billigste bibelutgavene.

Med Guds ord på motorsykkelen: Wang Hai takker De forente bibelselskaper for motorsykkelen sin.
Med Guds ord på motorsykkelen: Wang Hai takker De forente bibelselskaper for motorsykkelen sin. (Foto: De forente bibelselskaper).

Bibeltrykkeriet i Amity har en nøkkelrolle i dette arbeidet. Det enorme trykkeriet ble i sin tid etablert med kapitalen fra De forente bibelselskaper. I dag har trykkeriet kapasitet til å produsere 20 millioner bibler årlig, og i 2020 vil 3-4 millioner av denne produksjonen skje for de kinesiske kirkene. Etter trykkingen sendes biblene til ulike deler av Kina. De sendes først til depoter i hver provins, eventuelt i de større byene, som igjen sender de ut til kirkene hvor de blir solgt for en rimelig penge.

Bibelselskapet er med i hele prosessen fram til Bibelen ligger i hendene til en kristen.

Pengene som kommer inn vil primært gå til å bibelpapir for trykking av bibler. Papir til en bibel koster kun 10 kroner. I tillegg støtter vi også følgende prosjekter:

  • Hefter med bibeltekster til utdeling i kirker
  • Oversettelse til minoritetsspråk
  • Materiell til lederutdanning
  • Lette motorsykler til bruk for menighetsarbeidere i vanskelig tilgjengelige områder, slik at biblene kan nå ut til alle


– Vi må gjøre det vi kan, mens vi kan, for å tjene og støtte kirken i Kina med å trykke så mange bibler som mulig, slik at Guds ord kan bli spredd til hver kinesiske kristen og til hver innbygger i hele landet, sier Kua Wee Seng , leder for De forente bibelselskapers arbeid i Kina. (Foto: Hans J. Sagrusten) – Vi må gjøre det vi kan, mens vi kan, for å tjene og støtte kirken i Kina med å trykke så mange bibler som mulig, slik at Guds ord kan bli spredd til hver kinesiske kristen og til hver innbygger i hele landet, sier Kua Wee Seng, leder for De forente bibelselskapers arbeid i Kina. (Foto: Hans J. Sagrusten)

Bibelgaven

Postadresse: Postboks 6624 St.Olavs plass, 0129 OSLO
Besøksadresse: Bernhard Getz' gate 3, 0165 OSLO
Tlf giverservice: 47 97 64 70
E-post giverservice: giver@bibel.no
Personvern

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO