Gå til innhold

12 Slik kroppen er én selv om den har mange lemmer, og alle lemmene utgjør én kropp enda de er mange, slik er det også med Kristus.

Takk fra Cuba

Daniel Alver Rodriguez er 18 år (bildet er 3 år gammelt). Han forteller at han er blitt helbredet fra en alvorlig infeksjon i magen.

Daniel Alver Rodriguez (18) - Foto: Hans J. Sagrusten
Daniel Alver Rodriguez (18)

– Jeg ble helbredet 5. juni. Menigheten ba Gud om å gripe inn, og ved neste undersøkelse hos legen var infeksjonen helt borte!

Både Daniel og faren hadde «en pakt med Satan» som de sier, og hadde utført innvielsesritualer. Men for noen år siden fikk familien en bibel.

– Da jeg overga meg til Kristus, opplevde jeg hvordan Kristus grep inn i livet mitt. Nå lever jeg et nytt liv, et mye fredeligere liv, sier han.

– Både faren, moren og broren min har kommet til tro. Også noen av vennene mine har blitt med i kirken. Familien til Daniel leser i Bibelen hver dag.

– Vi leser Bibelen sammen om morgenen, før jeg går på skolen. Vi leser både om morgenen og om kvelden. Det er stor etterspørsel etter bibler på Cuba. Din gave denne måneden vil gå til bibelarbeidet på Cuba.


Bibelgaven

Postadresse: Postboks 6624 St.Olavs plass, 0129 OSLO
Besøksadresse: Bernhard Getz' gate 3, 0165 OSLO
Tlf giverservice: 47 97 64 70
E-post giverservice: giver@bibel.no
Personvern

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO