Gå til innhold

19 Josva sa til folket: «Dere makter ikke å tjene Herren, for han er en hellig Gud. Han er en nidkjær Gud, som ikke bærer over med deres lovbrudd og synder.

Takk fra Etiopia!

Takele med bibler til slekt og studiekamerater.
Takele med bibler til slekt og studiekamerater.

I bibelbutikken i Awassa i Etiopia kommer det inn en ung mann som heter Takele. Raskt fyller han en stor plastikkpose med bibler.
– Noen av biblene skal være eksamensgaver til studiekamerater og resten er til familien min, forteller Takele. Han balanserer posen med biblene på sykkelstyret, og forsvinner like raskt som han kom.

Din faste givertjeneste gjør det mulig å oversette Bibelen til flere av språkene i Etiopia. Slik at flere som Takele kan gi bibler til venner og familie.


Bibelgaven

Postadresse: Postboks 6624 St.Olavs plass, 0129 OSLO
Besøksadresse: Bernhard Getz' gate 3, 0165 OSLO
Tlf giverservice: 47 97 64 70
E-post giverservice: giver@bibel.no
Personvern

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO