Gå til innhold

19 Josva sa til folket: «Dere makter ikke å tjene Herren, for han er en hellig Gud. Han er en nidkjær Gud, som ikke bærer over med deres lovbrudd og synder.

Bibelbehovet i verden i dag

Millioner av mennesker i verden ønsker seg en bibel!

– Da vi var små, fantes det ingen bibler her!
En kvinne i Gangchalou, Kina, får for første gang sin egen bibel.

I 2019 fikk minst 410 000 mennesker en bibel, NT, bibeldel eller hefte takket være gaver fra norske bibelvenner. Behovet for bibler og NT er stort i verden. Våre givere støttet mer enn 90 prosjekter i over 40 land: For eksempel Syria, Irak, Libanon, Jordan, Tanzania, Etiopia, Kamerun, Haiti, Cuba, Ukraina, Israel, Kina, India.

Barn, voksne, ungdom, misjonærer, prester, kateketer, fiskere, bønder, lærere: Ja alle slags mennesker trenger en bibel! Det eneste de har til felles er at de ønsker seg en bibel, og at de er i et land der de ikke kan gå inn en bokhandel å kjøpe den med penger de har lett tilgjengelig.

Vær med å hjelpe dem med din bibelgave


Bibelgaven

Postadresse: Postboks 6624 St.Olavs plass, 0129 OSLO
Besøksadresse: Bernhard Getz' gate 3, 0165 OSLO
Tlf giverservice: 47 97 64 70
E-post giverservice: giver@bibel.no
Bibelselskapet er medlem av Innsamlingskontrollen.
Personvern

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO