Sal 78,19-25
Neste
Meditasjon

1. Forberedelse – vi åpner oss for Herren

  • La det bli stille rundt deg og inne i deg.
  • Vær åpen for at Gud taler til deg gjennom dagens bibelord.
  • Du kan også tenne et lys og lytte til stille musikk.

   

19 De talte mot Gud.
          De sa: «Kan Gud dekke bord i ørkenen?
          
   
20 Vel slo han på klippen så vannet rant
          og bekkene flommet fram.
          Men kan han også skaffe brød
          eller sørge for kjøtt til sitt folk?»
          
   
21 Da Herren hørte det, ble han harm.
          En ild brøt ut mot Jakob,
          vrede reiste seg mot Israel
          
   
22 fordi de ikke stolte på Gud
          og satte sin lit til hans frelse.
          
   
23 Han befalte skyene i det høye
          og åpnet himmelens dører,
          
   
24 han lot manna regne over dem til føde,
          han ga dem korn fra himmelen.
          
   
25 Englebrød fikk menneskene spise.
          Gud sendte mat, og de ble mette.
          
   

del på facebookDel      https://g.twimg.com/Twitter_logo_blue.pngTweet

Les Sal 78,19-25 i nettbibelen.