Dagens bibelord 03.03.2021

1. Samuelsbok 18,6–14

6 Då hæren kom heim etter at David hadde felt filistaren, kom kvinnene syngjande og dansande ut frå alle byane i Israel for å møta kong Saul med trommer, glederop og triangelspel. 7 Medan dei dansa, song kvinnene: «Saul slo i tusental, men David slo i titusental.» 8 Då vart Saul brennande harm. Han lika desse orda ille og sa: «Dei gjev David æra for titusental, men meg berre for tusental. No manglar han berre kongsmakta!» 9 Frå den dagen såg Saul skeivt til David. 10 Dagen etter kom det ei vond ånd frå Gud over Saul. Han vart heilt frå seg inne i huset, og David spela på harpa, som han gjorde kvar dag. Saul hadde eit spyd i handa. 11 Han kasta spydet mot David og tenkte: «No spiddar eg han til veggen.» Men David bøygde seg unna to gonger. 12 Då vart Saul redd David; for Herren var med han, men Saul hadde han vike frå. 13 Difor sende Saul han frå seg og sette han til førar for tusen mann. David førte hæren ut i kamp og heim att. 14 David hadde lukka med seg i alt han tok seg føre, for Herren var med han.

Kilde: www.bibel.no