Dagens bibelord 01.04.2020

Fil 2,6-11

6 Han var i Guds skapnad
          og såg det ikkje som eit rov
            å vera Gud lik,
          
   
7 men gav avkall på sitt eige,
          tok ein tenars skapnad
            og vart menneske lik.
        
          Då han stod fram som menneske,
          
   
8 fornedra han seg sjølv
            og vart lydig til døden, ja, døden på krossen.
          
   
9 Difor har òg Gud
          opphøgd han til det høgste
            og gjeve han namnet over alle namn.
          
   
10 I Jesu namn skal difor
          kvart kne bøya seg,
            i himmelen, på jorda og under jorda,
          
   
11 og kvar tunge vedkjenna
          at Jesus Kristus er Herre,
            til Gud Faders ære!
        

Kilde: www.bibel.no