16.08.2018: 1 Kor 12,4-11

4 Det er forskjellige nådegaver, men Ånden er den samme. ...