Gå til innhold

3 Den som kommer med en annen lære og ikke holder fast ved vår Herre Jesu Kristi sunne ord og den lære som hører gudsfrykten til,

Dagens bibelord

15.11.2018

1 Halleluja!
          Lovsyng Herren, min sjel!
          
   
2 Jeg vil lovsynge Herren hele mitt liv,
          synge og spille for min Gud så lenge jeg er til.
          
   
3 Stol ikke på fyrster,
          mennesker som ikke kan hjelpe.
          
   
4 De utånder og blir til jord igjen,
          den dagen faller planene i grus.
          
   
5 Salig er den som har Jakobs Gud til hjelper
          og setter sitt håp til Herren sin Gud.
          
   
6 Han skapte himmel og jord, havet og alt som er i dem,
          han er trofast til evig tid.
          
   
7 Han hjelper de undertrykte til deres rett,
          han gir mat til dem som sulter.
           Herren setter fri dem som er bundet.
          
   
8 Herren gir de blinde syn.
           Herren reiser de nedbøyde opp.
           Herren elsker de rettferdige.
          
   
9 Herren verner innflyttere.
          Han holder enker og farløse oppe,
          men gjør veien kroket for dem som gjør urett.
          
   
10 Herren er konge til evig tid,
          din Gud, Sion, fra slekt til slekt.
          Halleluja!

Les Sal 146,1-10 i nettbibelen.

del på facebookDel      https://g.twimg.com/Twitter_logo_blue.pngTweet
ForrigeNeste

Dagens bibelord


Dagens bibelord på e-post
Meld deg på her

Bibelord på din hjemmeside
Ønsker du dagens bibelord på din eller menighetens hjemmeside?
Les mer her


Bibel-SMS
Mentor Medier (MM) har et samarbeid med Bibelselskapet, der MM tilbyr daglige bibelvers som tekstmelding til din mobiltelefon. Bestill abonnementet ved å sende BIBEL til telefonnr. 1933 (kr. 2,00 pr. melding vil bli belastet telefonregningen).
10 % av overskuddet går til Bibelselskapets internasjonale bibelarbeid.

Les mer her

Velg en dag

BibelQuiz

Test bibelkunnskapene dine! Tematisk fordelt på Det nye og Det gamle testamentet og tilrettelagt med ulik vanskelighetsgrad.
Les mer
Lectio Divina
Hjelp til å lese, lytte til og meditere over bibelteksten.
Les mer

RSS-feed

Dagens bibelord som RSS-feed finner du på:

Kort versjon: http://www.bibel.no/Nettbibel/BibleOrdFeed.aspx
Lang versjon: http://www.bibel.no/Nettbibel/BibleOrdLongFeed.aspx
Bibelselskapets bønnebrev inneholder aktuelle og oppdaterte forbønnsemner slik at våre støttespillere kan være med å be for arbeidet vi driver.
Les mer

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO