Gå til innhold

12 Derfor, søsken, skylder vi ikke vårt kjøtt og blod noe, så vi skulle leve slik det vil.

Hjelp

Endre språk til nynorsk. 

Valg av språk
Bibelteksten vises i det språk du brukte sist og i den oversettelsen som står avmerket med blått i venstremenyen.

Bla i Bibelen
På forsiden (åpningssiden) av Nettbibelen velger du først bokens navn, på neste side velger du kapittel i nummerlisten - og du kan deretter navigere fra kapittel til kapittel ved hjelp av lenkene "Forrige kapittel" og "Neste kapittel" som du finner enten i topp eller i bunn av tekstvinduet. Til noen vers er det henvisninger. Ved å klikke på verstallet vil fotnotene åpnes i et eget tekstfelt. Feltet lukkes ved at du klikker i tekstboksen. 

Søk
Bibel.no har to søkefelt. Det øverste feltet genererer treff fra hele nettportalen, mens Bibelsøk kun gir treff fra Nettbibelens tekster. Du kan søke etter enkeltord, ordkombinasjoner eller sitater. Ønsker du å søke på mer enn ett ord, skilles ordene med mellomrom. Det gjør ingen forskjell om du bruker store eller små bokstaver.

Ved mange treff vil du få opp en liste med 50 treff - og mulighet for å bla fram og tilbake i trefflista. Søket kan avgrenses på følgende måter:

  • bruke mer spesifikke søkeord
  • velge en spesifikk bok eller bibeldel
  • avgrense søkemåten


Alle ord (normalt søk)
Treffer de vers som inneholder alle ordene du søker etter. Rekkefølgen på ordene har ingen betydning.

Alle ord på rad (nøyaktig/sitat)
Treffer alle vers som inneholder eksakt sitat, dvs. alle ord i riktig rekkefølge.

Bit av vers/ord (delsøk)
Treffer alle ord som er like eller inneholder det du søker etter. Et søk på "døper" treffer også "døperen". Søket treffer m.a.o. flere former av substantiv og verb.

Søk på henvisning
Dette er en rask måte å gå til en bestemt bok, kapittel eller bibelvers. Bruk de samme forkortelsene som benyttes ellers. Skriver du inn bare bokforkortelsen (f.eks. Joh), kommer du til kapittel 1 i boken du søker. Oppgir du både bokforkortelse og kapittel (f.eks. 5 Mos 7), starter visningen med vers 1 i kapitlet du søker. Søker du etter et bestemt vers (Matt 12,28) eller flere vers i sammenheng (Matt 12,28-30), vil teksten du søker bli vist bli uthevet (vist med fet font).

Hjelp til bibellesning

Hvordan skal vi få tak i det som er sentralt i Bibelen? Hvordan skal vi kunne høre Guds røst?
Les mer

Aktiviteter og materiell

Bibelen har alltid engasjert mennesker. slik også i dag. Derfor inngår Bibelen som en viktig kilde t...
Les mer

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO