Gå til innhold

10 Denne frelsen var det profetene søkte etter og ville utforske da de profeterte om den nåden dere skulle få.

Følgende bibeloversettelser er opphavsrettslig beskyttet

Bibelselskapet har sammen med Det svenske og Det finske bibelselskap rettighetene til:
  • Nordsamisk «Oᵭᵭa Testamenta» (NT) 1998 
  • Nordsamisk «Biibbal 2019», prøvetekst
Bibelselskapet har sammen med Det svenske bibelselskap rettighetene til:
  • Lulesamisk «Åda Testamenta» (NT) 2003 
  • Lulesamiske GT-tekster, jf. publisert tekst på bibel.no/Nettbibelen 
  • Sørsamiske bibeltekster, jf. Publisert og innlest tekst på bibel.no/Nettbibelen
Under arbeidet med Bibel 2011 ble det utgitt prøveoversettelser, og disse er også opphavsrettslig beskyttet:
  • Bokserien «NTR» (Det nye testamentet revidert, prøvetekst), bokmål og nynorsk (2002–2005) 
  • Bokserien «GTR» (Det gamle testamentet revidert, prøvetekst), bokmål og nynorsk (2007–2008)

Tilbake

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO