Gå til innhold

1 Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus: «Hvem er den største i himmelriket?»

10 Pass dere for å forakte en eneste av disse små! For jeg sier dere: De har sine engler i himmelen som alltid ser min himmelske Fars ansikt.

Nyheter 2009

"Å være et 'lys i verden' er vanskelig, men det kan ha sine positive virkninger"
16.01.10
Lizette Gonzales, en 21 år gammel sosiologistudent ved Universitetet i Havanna, går i pinsekirken i bydelen San Miguel, Havanna. Her beskriver hun sin omvendelse og de blandede reaksjonene fra tenåringsvennene hennes. En students vitnesbyrd.

Les mer
Tro som overlevde
16.01.10
Elisabeth Rodrigues Latinina har kubansk - russiske aner, som mange andre på Cuba. Fra sin russiske mormor arvet hun sin tro på tross av kristendommens trange kår på Cuba. Elisabeth ber om flere russiske bibler, per i dag er det bare importert 40 russiske bibler til Cuba. Vil du være med å gi en bibel? Eller kan du be for de kristen på Cuba, eller gi en gave? Les mer
Les mer
En cubansk kirkefest!
14.01.10
Lørdag ettermiddag får vi høre at vi skal få oppleve en kirkefest! Presidenten i Kirkerådet tar rattet i rådets snertne varebil, og vi drar av gårde mot Alquizar, en liten landsby omtrent 50 km sør for Havanna. Hovedveien er uten veimerking, men bred og i uvanlig god stand. Det kan ha noe å gjøre med de militære installasjonene vi passerer på reisen.
Les mer
Egen trykkpresse med begrensninger
14.01.10
Vi kjører på kystveien østover fra Havanna til Matanzas blir kalt La Via Blanca (Den hvite veien). Første del av reisen går forbi store boligblokker som også er typiske for Øst-Europa, og et industriområde ved containerhavna som betjener Vest-Cuba. Etter hvert som reisen fortsetter videre østover, vil synet – og lukten – av oljeraffineriene langs veien stå i sterk kontrast til det vakre turkisfargede havet.
Les mer
Mario Garcia fra Cuba endret mening om Bibelen
11.01.10
Militærlegen skulle brenne ubrukelig litteratur. I haugen fant han en bibel som han smuglet med seg hjem. Det ga Mario en ny retning på livet.
Les mer
Cuba et sted mellom himmel og helvete
11.01.10
Cuba har i nesten 50 år har lidd under en handelsblokade iverksatt av USA. Dette, sammen med at støtten fra Sovjet forsvant etter Sovjetunionens fall, har gjort at Cuba på mange måter nå er utarmet. Mye av øya ser fattig ut.
Les mer
Kristne har fått det bedre, men det er ikke nok bibler
10.01.10
Luis Richardo Morales Verdecia fra kirken “Porten til frelsen” forteller de kristnes nyere historie på Cuba med stor innlevelse. Det er en historie om forbud og utestenging, til trosfrihet og kirkevekst, men under svært begrensede materielle forhold. Fattigdom er en hovedutfordring og svært mange mangler bibler. Les mer
Les mer
”De sa jeg ikke kunne fortsette som lærer fordi jeg var en kristen" Rafael Escudero
10.01.10
Rafael Escudero har levd et interessant liv med Gud, fra omvendelse og troens spede begynnelse i ungdommen, til tap av arbeid på grunn av troen. I dag er hans store engasjement Bibelkommisjonen som betjener 65 forskjellige trossamfunn på Cuba.
Les mer
Bibelseminaret hvor alle studentene ønsker seg en bibel
10.01.10
Alain Montanos andre jobb – i tillegg til å være generalsekretær i Cubas Bibelkommisjon – er å være leder for de desentraliserte kursene ved Havannas Seminario Teológico Nazareno Cubano (SETENAC) i Punta Brava, Havanna. De holder til på en liten, rolig campus med lave bygninger under grønne trær hvor rødmende mangoer henger i sine karakteristiske strenger.
Les mer
Meningen med livet fant jeg i Bibelen
10.01.10
Pastor Alberto leder en sterk kirke på Cuba, med stort behov for bibler. Kommunismens fall i Russland ble en radikal forandring for Cubas kristne. Kristendommen gikk fra å være forbudt den ene dagen til å være meningen med livet den neste, men vanlige mennesker på Cuba har ikke råd til en bibel, derfor er faren for synkretisme og vranglære stor. Dette vil vi gjøre noe med, vil du være med å hjelpe de kristen på Cuba med en bibel?
Les mer

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO