Gå til innhold

46 De kom til Jeriko, og da Jesus dro ut av byen sammen med disiplene og en stor folkemengde, satt en blind mann ved veien og tigget. Han het Bartimeus, sønn av Timeus.

Nikolai Kournikov er prosjekt-koordinator og assistent for generalsekretæren i Det russiske bibelselskap.

Foto: Nikolai Kournikov er prosjekt-koordinator og assistent for generalsekretæren i Det russiske bibelselskap.

Bibelen i verdens største land

30. januar 2009.

I 2009 markeres 20-årsdagen for Berlin-murens fall. Det ble innledning på store endringer i Øst som medførte sammenbrudd for både Sovjetunionen og de regjerende kommunistpartier.

Russland er vårt store naboland i øst, som strekker seg fra Finnmark i vest til Stillehavet i øst, over hele 11 tidssoner.
- Kristendommen er dypt forankret i den russiske kultur, sier Nikolay Kournikov i Det russiske bibelselskap. – Men i dag er det mange som ikke kjenner Bibelen. Sju tiår med kommunistisk ateisme, så vel som dagens sekulære situasjon, gir oss store utfordringer i bibelarbeidet.

I takknemlighet over et åpnere samfunn i øst, og i en erkjennelse av at svært mye ennå er ugjort, samler vi inn midler til bibelarbeidet i Russland.

Bibler til russiske skoler
Det er bred aksept i det russiske samfunn for at kristendommen er landets bærende religion, og for at Bibelen formidler verdier som det er nødvendig å kunne for å forstå landets historie, kultur og litteratur. I samarbeid med skolemyndighetene har Bibelselskapet satt sammen en pakke som består av bibler og undervisningsmateriell til bruk i skolene.

Klikk på bildet for å forstørre (Foto: Dag K. Smemo) Bibler til alle
Russland er verdens største land. Det er et stort behov for å distribuere bibler til øde steder i landet.
Mange mennesker er fattige av ulike grunner. Pensjonistene er hardt rammet, men også mange andre som ikke har fått del i velstandsutviklingen. Derfor er det behov for hjelp til å holde prisene nede slik at alle skal ha råd til å kjøpe seg sin egen bibel.

Oversettelse
Det er mange etniske minoriteter i Russland. Bibelselskapet har tatt et spesielt ansvar for de store folkeslagene som ikke er russisktalende, slik at de også skal få Bibelen på sitt eget språk.
Det er også viktig å gi de små språkene oppmerksomhet, og barnebibel på kildin-samisk på Kola er her et eksempel.

Last ned alle artiklene som Word-dokument
Last ned bilder (zip-fil)

(302 ord)

Faktastoff om RusslandAreal: 17 075 200 km2
Folketall: 140 mill.
Hovedstad: Moskva
Bnp pr. innbygger: 14 800 USD (2007) (Bnp i Norge: USD 53 300)

Offisielt språk: Russisk
Andel av bef som kan lese: 99,4 % (over 15 år)

Religion
Muslimer: 10 %
Kristne: 65 %
Ateister: 25 %


Faktastoff fra CIA World Factbook 2008

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO