Gå til innhold

1 Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus: «Hvem er den største i himmelriket?»

10 Pass dere for å forakte en eneste av disse små! For jeg sier dere: De har sine engler i himmelen som alltid ser min himmelske Fars ansikt.

Pastor Alberto

Foto: Pastor Alberto

Bibelen ble meningen med livet

20. november 2009. Bernt G Olsen

Pastor Alberto leder en sterk kirke på Cuba, med stort behov for bibler. Kommunismens fall i Russland ble en radikal forandring for Cubas kristne. Kristendommen gikk fra å være forbudt den ene dagen til å være meningen med livet den neste, men vanlige mennesker på Cuba har ikke råd til en bibel, derfor er faren for synkretisme og vranglære stor. Dette vil vi gjøre noe med, vil du være med å hjelpe de kristen på Cuba med en bibel? Les mer eller gi din gave her

Last ned word-fil
Last ned bilder

På kontoret til den kubanske bibelkommisjonen møter vi pastor Alberto Gonzales og hans assistent Erik Garcia (32) i en av de større pinsemenighetene i Havanna, Iglesia Biblia Abierta (Åpen Bibel kirken).
Deres menighet er en av mange kubanske menigheter som har opplevd sterk vekst i de senere årene. Pastor Alberto kom selv til tro i 1990. Da besto menigheten av 59 medlemmer, i dag har den over 1000! Det var særlig på 90-tallet at det var stor tilstrømning til hans kirke.

”Med kommunismens sammenbrudd i Øst-Europa oppsto det på mange måter en identitetskrise også på Cuba,” sier pastor Alberto.  ”Mange søkte etter en mening med livet, og svært mange fant den i en kristen kirke. Tidligere var det slik at intelligente mennesker ikke skulle tro på Gud; det var betraktet som noe mindreverdig, og de kristne ble sett ned på. I dag er dette helt annerledes.”

Alberto har med seg sin assistentpastor Erik som har vært kristen ”halve livet”, fra han var 16. Han forteller at det var pastor Alberto som førte ham til Kristus, og det var bl.a. gjennom å se Jesus-filmen minst 50 ganger, at han fant fram til troen. Egentlig kom han til pastorens hus fordi de tilbød et kurs i engelsk, men det endte med omvendelse og dåp. I dag er han en av de sentrale lederne i menigheten og en nøkkelspiller i ledelsen av deres kirkesamfunn på Cuba.

Det er tydelig at menigheten deres ikke er et isolert eksempel på vekst innen kirkesamfunnet. Vi kom i samtale med de to fordi de klart ga uttrykk for at de trenger 30 000 bibler til sitt kirkesamfunn; 10 000 vil dekke bare det umiddelbare behovet. Bibelkommisjonen har derfor et stort problem når de relativt få biblene som kommer til Cuba, skal fordeles rettferdig mellom kirkesamfunnene.
Pastor Alberto forteller at de selger biblene videre for ca. 10 pesos, det samme som de betaler til bibelkommisjonen. Det tilsvarer omtrent en daglønn for mange kubanere, eller omtrent det samme som 10 egg koster (når det er mulig å få tak i egg). Alle som kommer til tro, får en grundig innføring i den kristne troen og blir rådet til å starte bibellesingen med Johannesevangeliet, deretter Matteusevangeliet,

Apostelgjerningene og så Åpenbaringen: Menigheten driver et stort oppsøkende arbeid, på gaten og andre steder hvor de kommer i kontakt med mennesker, og omtrent halvparten av de nye medlemmene kommer fra dette arbeidet. Den andre halvparten er et resultat av at de troende inviterer med seg venner og bekjente til kirken.


Last ned word-fil 
Last ned bilder

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO