Gå til innhold

8 Ha ingen skyld til noen, annet enn det å elske hverandre! Den som elsker sin neste, har oppfylt loven.

Bibeldagen 2010 har fokus på Cuba.

Foto: Bibeldagen 2010 har fokus på Cuba.

Kristne har fått det bedre, men det er ikke nok bibler

10. januar 2010. Bernt G Olsen

Luis Richardo Morales Verdecia fra kirken “Porten til frelsen” forteller de kristnes nyere historie på Cuba med stor innlevelse. Det er en historie om forbud og utestenging, til trosfrihet og kirkevekst, men under svært begrensede materielle forhold. Fattigdom er en hovedutfordring og svært mange mangler bibler. Les mer

Havanna,  Cuba, april 2009

Kirken “Porten til frelsen” (Iglesia Pórtico de Salvación) ble grunnlagt i 1952 og var i god drift flere år før revolusjonen kom til Havanna. Som mange andre pinsekirker er kirken lett å legge merke til når levende sang og musikk strømmer ut på gaten mens gudstjenesten pågår. Her møter vi Luis Richardo Morales Verdecia (62) som kan se tilbake på mange spennende år som kristen etter at han kom til tro i 1990, samtidig med sin kone Maria Luisa. Han er nå en av lederne i menigheten og er stolt av at de nettopp har avsluttet byggingen av en ny kirke med plass til mange flere medlemmer enn de er for øyeblikket. Kirkens interiør har en kjølig kremfarge, og langs den ene veggen er det tre høye vinduer hvor midtpartiet er farget slik at det danner et stort kors. Rett overfor vinduene er et galleri hvor noen mødre velger å sitte så ikke barna deres skal forstyrre de andre kirkegjengerne.

I likhet med mange andre familier var det et av barna som førte foreldrene til kirken. Det spesielle var at denne datteren bare var seks år gammel, men helt overbevist om at Jesus var det eneste riktige også for foreldrene. Hun lærte dem kristne sanger som hun hadde lært når hun var i kirken sammen med venner, og fordi hun maste ble foreldrene også med i kirken – og kom til tro.

Men det var slett ikke enkelt for dem. De var begge medlemmer av kommunistpartiet, og på den tiden lot det seg ikke gjøre å kombinere kristen tro med medlemskap i partiet. Dermed forlot de partiet til fordel for et liv med Herren. Sin første bibel fikk Richardo av en utlending. I dag er det stor mangel på bibler fordi det er så stor vekst i kirken. Særlig opplever han spesielt mangelen på studiebibler, bibelleksikon og oppslagsverk.

Etter hvert ble faren også med i menigheten, helt til han døde i fjor 101 år gammel.
Richardo forteller at samfunnet har endret seg mye i den tiden han har vært kristen. For 15 år siden ble det ikke snakket mye om kirken eller om kristendommen, og han som var ansatt i en militær enhet, kunne ikke snakke om Gud med sine kolleger.  ”Men i dag finnes det ikke noe sted på Cuba hvor man ikke kan snakke om Gud,” sier Richardo. Hovedutfordringen for kirken i dag ligger i mangel på ressurser. ”Medlemmene er meget fattige,” sier Richardo, ”og de mangler det meste.”
Hans favorittbibelvers er Jes  60,1

I dag er datteren – Lianne Rosa Morales Navas (25) pastor – sammen med sin mann - i menigheten de tilhører.


 

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO