Gå til innhold

2 Hvor lenge, Herre?
Vil du glemme meg for alltid?
Hvor lenge vil du skjule ansiktet for meg?

Her lærer Sonabel og Xavier mer om kirkeledelse.

Foto: Her lærer Sonabel og Xavier mer om kirkeledelse.

Bibelseminaret hvor alle studentene ønsker seg en bibel

10. januar 2010. Andrew

Alain Montanos andre jobb – i tillegg til å være generalsekretær i Cubas Bibelkommisjon – er å være leder for de desentraliserte kursene ved Havannas Seminario Teológico Nazareno Cubano (SETENAC) i Punta Brava, Havanna. De holder til på en liten, rolig campus med lave bygninger under grønne trær hvor rødmende mangoer henger i sine karakteristiske strenger.

Etter hvert som kirkene vokser på Cuba, vokser etterspørselen etter seminarer også, og Alain regner med at i de siste 20 år er antallet kirker fordoblet fra 10 til 20. Nazarene-seminaret som vanligvis regnes blant de fem beste, er åpent for studenter fra alle trossamfunn og fra land utenfor Cuba. Studentene som studerer teologi ved de desentraliserte kursene, teller omtrent 300 og kommer fra 10 forskjellige trossamfunn.

Som de andre seminarene hindres SETENAC i arbeidet på grunn av mangel på læremidler og andre ressurser. Ettersom dette er på Cuba, får Nazarene-seminaret ingen offentlig støtte, og kirkene er rett og slett for fattige til å kunne hjelpe. På papiret er det planer om et bibliotek  - offentlige bibliotektjenester er generelt gode på Cuba – men den to-etasjes bygningen alene vil antakelig koste US $ 10.000, før hyller og annet inventar er kjøpt. Så når – eller om – biblioteket kan bli en realitet gjenstår å se. I mellomtiden er det nåværende biblioteket et lite, ganske shabby rom med færre enn 2000 bøker.

Fra Canada er det kommet kjærkommen støtte i form av penger og gjestelærere.

Lørdag er en travel dag på seminaret, og undervisning – så vel som eksamener – er i gang. Alain er godt kjent på området, for inntil han avsluttet sin undervisning i fjor for å bli generalsekretær i Bibelkommisjonen, hadde han undervist i hebraisk, gresk og systematisk teologi i tilsammen 17 år.

I dag har han med seg noen bøker. Når han spør en klasse med omtrent 40 studenter hvem som gjerne vil ha en bibel eller en bibelordbok, rekker nesten alle opp hånden. På Cuba er det ikke lett å skaffe seg en bibel. Bokhandler – som det ikke er mange av – selger dem ikke. Hvert år i februar arrangerer Cuba en bokmesse, men på årets XVIII Feria Internacional del Libro var det ikke tillatt å selge kristen litteratur.

Fernando Fernández er en førsteårsstudent ved Nazarene-seminaret, og han ønsker å bli pastor. De fleste studentene på seminaret har en bibel, sier han uten ironi. Selv har han en hjemme, men den er for stor til å ta med til timene. Og han har ingen studiebibel eller bibelordbok.

Student Yadira Morales har også en bibel, men den er liten og svært slitt. To andre studenter som studerer for å bli misjonærer, forklarer at de fikk tak i nye bibler for en tid siden, men at de gav dem bort til noen som trengte de mer enn de selv. I en slik situasjon blir biblene som Alain kan skaffe fra Bibelkommisjonen som rennende vann på tørr grunn.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO