Gå til innhold

8 Ha ingen skyld til noen, annet enn det å elske hverandre! Den som elsker sin neste, har oppfylt loven.

Til å begynne med slåss de tre oversetterne. Det andre året begynte de å spise sammen. Det tredje året løste de problemer sammen.

Foto: Til å begynne med slåss de tre oversetterne. Det andre året begynte de å spise sammen. Det tredje året løste de problemer sammen.

Albania: Bibeloversetteren Zefjan

07. mai 2009.

Zefjan Nikolla kan virke som en alvorlig mann, når han for eksempel leder gudstjenesten i Immanuelkirken, eller forklarer Bibelen for en tenåring i menigheten som er blitt utfordret av sine muslimske venner. Men når du treffer ham ved middagsbordet sammen med kona og venner, er han full av latter og morsomme fortellinger.

Zefjan var med i teamet som for to år siden presenterte en ny felleskirkelig oversettelse av Nytestamentet. Han er akademiker med føttene godt plantet på jorda. Han har vært engelsklærer i mange år, til og med lærer for folk som arbeider i regjeringskontorene.

Arbeidet med Det nye testamentet på moderne albansk startet i 1998, og Zefjan ble etter hvert med som oversetter fra den protestantiske siden. Selv om han hadde god kompetanse fra før, måtte det tre års forberedelse til, med opplæring i dataprogrammer og andre ting for å bli godkjent som bibeloversetter.
De katolske og ortodokse oversetterne (Marian Paloka og Joan Lena) kunne allerede gresk. Men Zefjan var ekspert i moderne albansk.
Så begynte et møysommelig arbeid, mye hver for seg, og mange møter sammen for å sammenligne, diskutere og bli enige.

Noen protestanter var skeptiske til å arbeide sammen med katolikker og ortodokse. Men generalsekretær i Det albanske bibelselskapet Altin Hysi var med under hele prosessen.
Altin spøker litt med den vanskelige prosessen: - Til å begynne med slåss de tre oversetterne, forteller han. Det andre året begynte de å spise sammen. Det tredje året løste de problemer sammen!
Men for å være ærlig, så er han enig med Zefjan i at diskusjonen mellom de tre bunnet i store teologiske uenigheter, ofte knyttet til språk.
En gang strevde de lenge med å bli enig om navnet på Paulus´ medarbeider Silas, også kjent som Silvanus. På samme måte var det vanskelig å bli enig om evangelisten Johannes´ navn. (”John” på engelsk. Protestantene og katolikkene foretrakk ”Gjon”. De ortodokse var vant med ”Joan”)
Dette, og mange andre spørsmål, ble løst til slutt av oversetterteamet i samarbeid med De Forente Bibelselskapers konsulenter.

- En oversettelse blir aldri perfekt, proklamerer Zefjan. – Men jeg er veldig godt fornøyd med resultatet. Jeg hadde bare en negativ erfaring i arbeidet, forteller han.
 – Under oversettelsesarbeidet strevde jeg hele tiden mellom å betrakte Bibelen som arbeid, og Bibelen som kilde til oppbyggelse og andakt. – Jeg klarte ikke å holde det fra hverandre.
Men nå nyter han resultatet. Protestanter, katolikker og ortodokse i Albania har fått Guds ord i et felles format. Og etterpå er det også laget lydtestamente.
- Arbeidet med bibeloversettelsen har vært en av de beste erfaringene i mitt liv, smiler Zefjan.

"Til å begynne med slåss de tre oversetterne. Det andre året begynte de å spise sammen. Det tredje året løste de problemer sammen."

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO