Gå til innhold

31 Siden forlot han Tyros-området igjen. Han tok veien om Sidon og dro mot Galileasjøen gjennom Dekapolis-landet.

Tre av kursholderne ved programmet "Den barmhjertige samaritan" i Etiopia.

Foto: Tre av kursholderne ved programmet "Den barmhjertige samaritan" i Etiopia.

Den barmhjertige Samaritan i Etiopia

07. mai 2009.

Norad har evaluert Det norske Bibelselskapets arbeid med Den barmhjertige Samaritan i Norge og Afrika og konkludert med at arbeidet er kostnadseffektivt og målrettet.

Norad oppfordrer Bibelselskapet til å bruke kjente lignelser som utgangspunkt for andre tema. For å følge opp denne utfordringen har generalsekretær Stein Mydske og Trond Henrik Sand fra Bibelselskapet vært på besøk i Etiopia for å lære mer om programmet og videreutvikle samarbeidet.

Det etiopiske bibelselskap lykkes godt i Den gode Samaritan-arbeidet. De arrangerer svært mange kurs, er flinke til å rekruttere frivillige medarbeidere, og har lykkes godt med å bygget opp et desentralisert arbeid. Rent konkret ser vi gode resultater fordi hiv-smittede er integrert i selve arbeidet, samtidig ser vi også at Det etiopiske bibelselskapet driver frem holdningsendringene i de etiopiske kirkene som er med i programmet. Vi har også sett at de tre største kirkesamfunnene i landet samarbeider godt om programmet. Dette er nytt, og har gitt inspirasjon til dialog mellom kirkene og deres medlemmer. Vi så at de hiv-smittede har fått en ny rolle i den lokale kirken. Før var hivsmittede utestengt fra kirken, men nå er kirken blitt et samlingssted. Kirken møter de hiv-smittede med medmenneskelighet og en hjelpende hånd. Kirken tilbyr det de kan bidra med, og blir ofte brukt som møtested for de hiv-syke. Den barmhjertige Samaritan blir derfor et sikkerhetsnett for mennesker med hiv som ellers ville hatt en svært usikker tilværelse. Vi hadde gleden av å delta når en klasse med 14-åringer brukte materialet til Den barmhjertige samaritan. Det er veldig viktig å nå ut med denne informasjonen til neste generasjon slik at de ikke blir smittet fordi de mangler kunnskap.

Tekst: Trond Henrik Sand

 

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO