Gå til innhold

2 Noen fariseere kom og spurte ham: «Har en mann lov til å skille seg fra sin kone?» De ville sette ham på prøve.

Theodor Angelov er generalsekretær i Det bulgarske bibelselskap.

Foto: Theodor Angelov er generalsekretær i Det bulgarske bibelselskap.

Bulgaria: Evangeliets kraft gir håp i vonde tider

07. mai 2009.

Generalsekretær i Det bulgarske bibelselskap, Theodor Angelov, var bare åtte å da hans far ble arrestert av de kommunistiske myndighetene. - Slike erfaringer har styrket den bulgarske kirken, mener han.

Theodor Angelovs far var også pastor, og arrestasjonen skjedde på en tid da kommunistene prøvde å intensivere den ateistiske propagandaen i landet. Derfor var alle slags kirkeledere i faresonen.
- I ni måneder visste vi ikke hvor far var, eller om han i det hele tatt levde, forteller Angelov i det han henter fram minner fra denne vonde tiden.
- Det var ekstra hardt for min mor som hadde to barn å ta seg av, og ingen inntekt. Vi overlevde takket være hjelp fra venner og familie.

Herrens nærvær
- Far fikk ti års fengsel fordi myndighetene beskyldte ham for å være amerikansk spion. Men han klarte å komme ut etter åtte år.
Han var veldig klar over hva som gjorde at han hadde holdt ut i alle disse årene: bevisstheten om Herrens nærvær. Han fortalte at det var vanlig å forhøre fangene om natten. Etter en slik opplevelse bokstavelig talt krøp han tilbake til cella si, fysisk og psykisk helt nedbrutt. Liggende på gulvet hvisket han: ”Gud, jeg klarer ikke mer!”
Han bodde vanligvis på enecelle, derfor ble han overrasket da han hørte en stemme svare: ”Hvorfor sier du det?” Han trodde at de hadde plassert en medfange på cella for å få ut av ham mer informasjon, så han svarte ikke. Men stemmen lydde igjen: ”Vet du ikke at din Herre er med deg?” Først trodde han at han hallusinerte, men så hørte han stemmen igjen, og da visste han at det var Jesus.

Det største miraklet
- Far fikk nytt mot og nye krefter, og begynte å gå fram og tilbake i cella si. Det påkalte oppmerksomheten fra vaktene som tok ham tilbake til forhørsrommet.
- Hvem har hjulpet deg til krefter igjen så raskt, spurte betjenten. – Har noen gitt deg mat?
- Det var Herren, svarte far. Da ble betjenten sint og sa: - Vet du ikke at det er jeg som er herren din? Hvor er han? Jeg vil skyte ham!
Da åpnet far jakka si, pekte på brystet og sa: - Her er han!
I tillegg til redselen for skjebnen til savnede familiemedlemmer, var livet tøft også på andre måter for familiene til fengslede kirkeledere.
- Jeg ble mobbet på skolen, forteller Angelov. De stengte meg også ute fra universitetet, jeg måtte gjøre militærtjeneste i stedet. Slike ting gjorde at vi barna ble hardt prøvet.
Da jeg var 15 år (far var fremdeles i fengsel) ble jeg døpt. Og like etterpå begynte jeg som ungdomsleder i menigheten.

Det største miraklet jeg har sett i livet mitt er at, på tross av alt som skjedde, på tross av forfølgelsen av kristne ledere, kirkene som ble stengt, mangelen på teologisk opplæring, mangelen på bibler, på tross av den ateistiske propagandaen i skolen, - så overlevde kirken!
Den overlevde av en eneste årsak: Jesus Kristus, som selv ble forfulgt.

Bibelsmugling
I denne tiden var bibelsmugling veldig vanlig. – Jeg vokste opp med Bibelen, og den har bestandig vært en viktig del av livet mitt, sier Angelov. – Da Bibelen ble vanskelig å få tak i under kommunismen, måtte vi finne andre løsninger.
Bibelsmugling var en godt organisert aktivitet. Jeg var selv ofte under oppsyn av politiet, og ble arrestert flere ganger på grunn av mitt engasjement i bibelsmugling.

- Nå slåss vi for Bibelen igjen, sier han ettertenksomt. – Av en eller annen grunn er Bulgaria mye mer sekulært enn mange av våre naboland. Folk ble oppdratt til ateisme under kommunisttiden, og det er veldig vanskelig å forandre den holdningen. Et annet problem er innflytelsen fra det liberale Vesten.
- Økonomien vår blir sikkert bedre en gang i framtida, men hvordan skal vi klare å bryte med ateismen, sekularismen og alle fordommene? Det er virkelig en kamp, fordi folk har ikke tiltro til Bibelen.
- Mitt håp for framtida er ganske enkelt å ha tro på evangeliets kraft. Jeg har sett hvordan denne kraften har vært virksom i vanskelige tider, både i mitt eget liv og i andres.

”Det største miraklet jeg har sett i livet mitt er at, på tross av alt som skjedde, på tross av forfølgelsen av kristne ledere, kirkene som ble stengt, mangelen på teologisk opplæring, mangelen på bibler, på tross av den ateistiske propagandaen i skolen, - så overlevde kirken!”

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO