Gå til innhold

1 Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus: «Hvem er den største i himmelriket?»

10 Pass dere for å forakte en eneste av disse små! For jeg sier dere: De har sine engler i himmelen som alltid ser min himmelske Fars ansikt.

Genka Ivanova har vært døråpner for Bibelselskapet mange steder i Bulgaria.

Foto: Genka Ivanova har vært døråpner for Bibelselskapet mange steder i Bulgaria.

Bulgaria: Guds ord gjøres troverdig når praktisk kjærlighet og bibellesning går sammen

07. mai 2009.

Genka Ivanova er et godt eksempel på at Bibelselskapet er avhengig av andre nettverk for å distribuere Bibelen. Genka har vært døråpner for Bibelselskapet mange steder, som for eksempel på hjemmet for psykisk utviklingshemmede i det sørlige Bulgaria.

Genka Ivanova har holdt kontakten med dette barnehjemmet siden 1995. Hun har bestandig med seg forskjellige varer som barnehjemmet trenger, og noen ganger bringer hun med seg bibelmateriell også. Hun er bevisst på at først må du møte folks materielle behov før du kommer med de åndelige behov. Genka har også involvert sin mann og sine venner for å løse mange praktiske ting, som å reparere baderom og gjøre malearbeid for eksempel.

- Humanitær hjelp er den første preken, sier Genka. – Vi må alltid kombinere bibeldistribusjon med det praktiske. Det vil aldri bli tilfredstillende å bare distribuere Bibelen og snakke om den; vi må også vise folk at vi ønsker å hjelpe mennesker i deres praktiske hverdag.

Avhengig av hjelp utenfra
Rundt 60 barn bor på dette barnehjemmet. De yngste er sju år, de eldste i tyveårene. Her får de opplæring ut fra sine egne behov. Enten kommer læreren til hjemmet, eller barna integreres i den lokale skolen. De får også hjelp til utdanning slik at de kan integreres i det vanlige samfunnet som voksne.

- Barna kommer fra hele Bulgaria, forteller Ilieva som jobber på hjemmet. På hennes lille kontor samtaler hun med generalsekretær i det bulgarske bibelselskap Theodor Angelov.
- Vi er helt avhengig av hjelp utenfra til alt fra mat, sko og skolemateriell, forteller hun. – Støtten fra staten holder ikke til nok mat engang. Å få slik støtte som Genka gir oss er til stor oppmuntring, både for barna og oss ansatte.
På tross av en utfordrende arbeidssituasjon er Ilieva entusiastisk om jobben sin.
 - Jeg elsker å ha mange barn rundt meg, smiler hun. – De er så åpne med følelsene sine. De gir meg kjærlighet, og jeg gir kjærlighet tilbake. Jeg prøver å gi dem alt det de trenger. Men jeg blir ofte trøtt.

Hunger etter kjærlighet
- Det er 30.000 barn som bor på 300 barnehjem i hele Bulgaria, forteller generalsekretær Angelov. – Og alle hungrer etter kjærlighet.
Det er en kjensgjerning som blir tydelig ved besøket fra Bibelselskapet. Barna klynger seg rundt bestyrer Ivanova og de besøkende fra Bibelselskapet, de vil ha kontakt.
Barna ser med interesse i barnebiblene som er tatt med til dem.
- Der er Jesus, forklarer ei jente til en annen. – Jeg har sett en film om ham.

”Det vil aldri bli tilfredstillende å bare distribuere Bibelen og snakke om den; vi må også vise folk at vi ønsker å hjelpe mennesker i deres praktiske hverdag”

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO