Gå til innhold

31 Siden forlot han Tyros-området igjen. Han tok veien om Sidon og dro mot Galileasjøen gjennom Dekapolis-landet.

Stefka Stoicheva ble kalt til å starte Nådesenteret der synshemmede fra Bulgaria og nabolandene kan få kristne publikasjoner i blindeskrift og lydformat.

Foto: Stefka Stoicheva ble kalt til å starte Nådesenteret der synshemmede fra Bulgaria og nabolandene kan få kristne publikasjoner i blindeskrift og lydformat.

Bulgaria: Fra drøm til virkelighet – en blind kvinnes reise

07. mai 2009.

Da Stefka Stoicheva var ni år gammel fikk hun grønn stær og ble blind. Det ble starten på en stor kristen tjeneste som har fått ringvirkninger langt utenfor Bulgaria.

Selv om hun ble blind som ungjente, klarte hun å fullføre skolen. Og etterpå utdannet hun seg til lærer. I 1984 begynte hun å jobbe på rehabiliteringssenteret for synshemmede i Plovdiv, Bulgarias nest største by. Hit kommer blinde og synshemmede fra hele landet. De lærer seg ferdigheter som blindeskrift, å bruke datamaskin, og å lage mat.

Drømmen
- Som ung leste jeg mange bøker i blindeskrift, og hørte på mange lydkassetter, forteller Stefka.  – Jeg gikk ikke i kirken, men gjennom lesingen og lyttingen av bøker lærte jeg noe om Gud. Etter hvert møtte jeg også personer som delte sin gudstro med meg.
Men det var gjennom en drøm hun møtte kallet fra Jesus: - Jeg var sammen med Jesus foran en stor bygning. Vi gikk sammen inn i bygget, men så gikk Jesus gjennom en dør i enden av en lang, hvit korridor. Det var vanskelig for meg å finne fram, men klarte å finne den samme døra. Han sto på en stor terrasse. Jeg spurte ham: ”Hvorfor gikk du fra meg?” Han svarte at jeg måtte gå noen skritt alene for at jeg skulle ta egne valg.
Jeg prøvde å nærme meg troen på Jesus på flere måter, men det var så mye jeg ikke visste. For eksempel trodde jeg at man bare kunne be om kvelden! En tid senere kom det en misjonsgruppe til rehabiliteringssenteret. Gjennom deres forkynnelse fikk jeg veiledning og kom til tro.

Nådesenteret
Jeg ville hjelpe andre mennesker med synshemninger, så jeg startet med å gjøre opptak av prekener og leste inn Nytestamentet på lydkassetter. Til slutt hadde jeg en haug med kassetter, men hva skulle jeg gjøre med dem?
Så, i 1995, kalte Gud meg til å starte det som i dag kalles Nådesenteret. Det er blitt en blomstrende virksomhet innenfor rehabiliteringssentra. Her får synshemmede over hele Bulgaria hjelp. Ja, også i andre land som Ukraina, Moldova og Makedonia kan synshemmede få kristne publikasjoner i blindeskrift og lydformat.

Virksomheten har vokst seg stor. Men fremdeles har Stefka tanker og drømmer om mer: - Jeg har tanker om å produsere mer hjelpestoff til å lese Bibelen, sier hun. – Og jeg skulle gjerne ha truffet flere av de jeg hjelper personlig, ikke bare gjennom telefonen.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO