Gå til innhold

1 Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus: «Hvem er den største i himmelriket?»

10 Pass dere for å forakte en eneste av disse små! For jeg sier dere: De har sine engler i himmelen som alltid ser min himmelske Fars ansikt.

Stein Mydske er generalsekretær i Bibelselskapet

Foto: Stein Mydske er generalsekretær i Bibelselskapet

Religiøsitet og bibelbruk i Norden

07. mai 2009. Stein Mydske, generalsekretær

En internasjonal undersøkelse av folks religiøse interesser viser at befolkningen i Norge, Sverige og Danmark ligger på bunnen i verdenssammenheng når det gjelder religiøsitet. Bare 20 % av befolkningen i de skandinaviske land er interessert i religion.

En annen undersøkelse som ble gjort i Norge, Sverige og Danmark i januar 2009 når det gjelder holdninger til Bibelen og regelmessig bibellesning, viser tilsvarende lave tall. Denne undersøkelsen omfattet 1000 personer i hvert av de tre landene, og viste at Norge ligger noe bedre an enn våre naboland, men hovedtendensen er like tydelig og utfordrende. Folk flest sier at Bibelen har nesten ingen eller ikke veldig stor betydning for dem. De leser da heller ikke Bibelen!

Hvorfor er det nedgang?
I Norge sier 76 % av de spurte at de sjelden eller aldri leser i Bibelen. I 2003 var dette tallet 72 %. Bare 10 % leser regelmessig, dvs. minst én gang i uka. Med forbehold om at spørsmålene ikke var helt identiske, viser tallene allikevel en klar nedgang fra forrige undersøkelse i 2003. Da svarte 13 % at de leste hver dag eller nesten hver dag i uka. Hva skyldes denne nedgangen? Undersøkelsen har ikke fokusert på årsaker, så her ligger det en utfordring og venter. Det vil være viktig for både kirkesamfunnene, de kristne organisasjonene og Bibelselskapet å finne ut hvorfor folk ikke synes religion er viktig og ikke leser eller lytter til bibelfortellingene. Først da vil vi også kunne legge en klar strategi for hvordan vi sammen skal møte disse utfordringene.

Ungdom er vår største utfordring
Det vi kan lese ut av bibelbruksundersøkelsen er at ungdom er mindre interessert i bibellesning enn eldre. Tallene viser helt parallelle trekk i de tre skandinaviske landene. Den norske kirke har vedtatt tidenes sterkeste satsing på trosopplæring for aldersgruppen 0 til 18 år noensinne. Andre kirkesamfunn utfordres til å gjøre det samme. Det er umulig å tenke seg trosopplæring uten basis i de sentrale bibelfortellingene. Disse må formidles til barn og unge på en måte som engasjerer og knytter til deres egen hverdag. Her ønsker både Bibelselskapet og Verbum forlag å bidra gjennom programmet ”Spirer til tro” i samarbeid med Idéhospitalet. Når vi nå lager nye oversettelser av hele Bibelen til nynorsk, bokmål og nordsamisk og utvalgte tekster på sørsamisk, er det viktig at bibelspråket også oppleves som naturlig av ungdom. Dette blir deres bibelutgaver i mange årtier framover!

Sats på skolen og hjemmene
Bibelfortellingene skal fremdeles ha en sentral plass i det nye RLE-faget i skolen. Bibelselskapet har allerede en egen bibelutgave for 11-åringer og et kurstilbud til 5. klasse om ”Vandring gjennom Bibelen for barn”. Snart kommer det også en egen bibelutgave knyttet til dette kursopplegget. Det er viktig for prester og kateketer i menighetene å bygge opp tillit hos de lokale skolemyndigheter slik at man kan holde ”Vandring gjennom Bibelen”-kurs i skolen. Læreplanene legger til rette for et slikt lokalt samarbeid. I tillegg til skolen er det viktig å hjelpe foreldre og besteforeldre til å la barna vokse opp med bibelfortellinger som er tilpasset deres alderstrinn og modning. Svært mange voksne befinner seg fremdeles på barnestadiet når det gjelder bruk og forståelse av bibelfortellingene. Mange snakker varmt om ”barnetroen”, men innrømmer samtidig at det er lenge siden de har lest og tenkt på hva bibelfortellingene sier dem som voksne. Egentlig trenger vi derfor en trosopplæring for hele familien!

 

Bibelbarometeret 2009

Bibelen betyr mer for nordmenn enn for dansker og svensker - og leses oftere i Norge enn i våre nabo...
Les mer

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO