Gå til innhold

29 La ikke et eneste råttent ord komme over leppene. Si bare det som er godt, og som bygger opp der det trengs, så det kan bli til velsignelse for dem som hører på.

Jens Fredrik Brenne arbeider som fengselsprest i Østfold.

Foto: Jens Fredrik Brenne arbeider som fengselsprest i Østfold.

Fengselsprest ser seg som bibelmisjonær

01. september 2009. Olav Dahle Svanholm

Å være prest i norske fengsler er en tverrkulturell oppgave. Fengselsprest Jens Fredrik Brenne opplever at Bibelen ikke bare er nyttig og relevant i samtaler med innsatte, men også helt livsnødvendig for mange

- Jeg liker godt å samtale med folk, forteller han.
- Når mennesker sitter i fengsel kommer de eksistensielle behov nærmere.
- På hvilken måte?
- Jeg opplever at mange jobber med seg selv og sin identitet. Vi snakker sammen om å forholde seg til skyld og ansvar, relasjoner og meningen med livet. Å se sitt liv i fortid, nåtid og fremtid er viktig. Og da blir tro eller problemer i forhold til Gud aktualisert. Jeg forundres over at mange også ønsker å avslutte samtalen i bønn. Og velsignelsen, den er viktig for mange.

Speiler seg i bibelfortellingene
Jens Fredriks kontor ligger i andre etasje i Trøgstad fengsel over et stort snekkerverksted. På kontoret står en stor lysglobe, her henger forskjellige kors, og mange bibler og andre bøker i bokhylla. Fra etasjen under høres duren fra verkstedet der de innsatte jobber.
- Jeg henter ofte stoff fra Bibelen i samtalene våre. Og jeg ønsker å formidle at en levende tro på Jesus ikke gjør oss livsfjerne, men livsnære. Det er mange fortellinger og temaer i Bibelen som fengselsfanger i dag finner gjenklang i. For eksempel fortellingen om Josef som satt i fengsel hos farao uten lov og dom, - en gjenkjennbar historie for varetektsfanger. Likedan den fortapte sønn som kom til seg selv; og den samaritanske kvinnen ved brønnen. Jeg tror også at enkelte kriminelle har gode forutsetninger for å forstå fortellingen i Lukas 16,1-13, der Jesus bruker en dokumentforfalsker som eksempel på hvordan ta vare på evangeliets verdier.

Bibler på andre språk
Jens Fredrik er stadig innom Bibelselskapets kontor i Oslo for å få med seg bibler på andre språk. Fordi det er mange utlendinger i norske fengsler. I bilen har han en koffert full av bibler. - Hvor mange forskjellige språk har du formidlet bibelen på i løpet av de to årene du har jobbet som fengselsprest?
- Ja, det blir mange, sier han.
- La meg se, russisk, finsk, engelsk, arabisk, somalisk ... Det må bli 15-20 språk til sammen.. Fengselspresten er full av spennende historier fra sin hverdag blant de fengselsinnsatte. Og han får innblikk i et stort mangfold av globalt kirkeliv.

Innsatte ga tiende til bibelmisjon
- En gruppe engelsktalende kvinner samlet seg til lovsang og bønn i fengslet. De ville starte en bibelgruppe, og jeg hjalp dem med bibler og ledet samlingene. De ble så takknemlige at de ga tiende til bibelmisjonsarbeidet. Vel 1000 kr samlet de inn!
- En muslim opplevde å få se Kristus i en drøm. Han beskrev det så levende for meg, hvordan han så Jesus komme ned gjennom taket. Jesus snakket med ham og delte matpakka med ham. Denne opplevelsen førte til at han ble en ivrig bibelleser.
- En kristen araber kunne seks språk, men verken norsk eller engelsk. Og han ville samtale om Bibelen. Vi fant en muslimsk medfange som tolk, og vi tre hadde en riktig så flott bibelgruppe sammen.
- Rett som det er får vi utenlandske varetektsfanger som heller ikke kan engelsk. De kan ikke snakke med sine, fordi besøk og telefonsamtaler, som skjer under påhør, bare kan foregå på norsk eller engelsk. Da er det godt å kunne gi dem en bibel på deres eget morsmål.

Menn med tatoveringer
Samtaler betyr mye for mange. Men Brenne opplever også at særlig menn er opptatt av symboler. De bekjenner med symboler likeså gjerne som med ord.
- Mange går med kors rundt halsen, det er viktig for dem. Kristuskransen er det stor interesse for. Muslimer går med bønnekrans og katolikker med rosenkrans. Mange kommuniserer identitet gjennom tatoveringer.
- En kriminell hadde tatovert de 10 bud på underarma. En annen hadde tatovert en engel, jomfru Maria med Jesusbarnet og et bibelvers: ”Øye for øye, tann for tann ...”
- Jeg kom i samtale med en som lurte på hvor uttrykket ”death of valley” sto i Bibelen. Jeg fant det i King James bibeloversettelse:
”Selv om jeg går i dødsskyggens dal frykter jeg ikke for noe vondt”. Det uttrykket ville han få tatovert inn. En annen hadde tatovert Johannes 3,16 i en trekant på ryggen.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO