Gå til innhold

1 Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus: «Hvem er den største i himmelriket?»

10 Pass dere for å forakte en eneste av disse små! For jeg sier dere: De har sine engler i himmelen som alltid ser min himmelske Fars ansikt.

På de vel 20 årene som trykkeriet i Nanjing har vært i funksjon har det blitt trykket og distribuert nærmere 50 millioner bibler i Kina.

Foto: På de vel 20 årene som trykkeriet i Nanjing har vært i funksjon har det blitt trykket og distribuert nærmere 50 millioner bibler i Kina.

Hva kan vi lære av kirken i Kina?

01. september 2009. Stein Mydske, generalsekretær

Hva kan vi lære av den enorme kirkeveksten i Kina de siste 30 årene?

150 års sterk misjonsinnsats fra 7000 misjonærer førte til at det var ca. 4 millioner kristne i Kina da Mao tok makten og kastet ut misjonærene i 1949-50. Under kulturrevolusjonen ble alle kirker stengt og bibler ble konfiskert og brent. Svært mange kristne ble martyrer for sin tro, og tallet på kristne ble halvert i løpet av de 30 årene kulturrevolusjonen varte. Fra 1979 gjenoppsto kirken i Kina som en selvstendig nasjonal kirke ledet av kinesere. I dag tilsier forsiktige anslag at det totalt er ca. 50-60 millioner kristne i Kina, men ingen vet det nøyaktige antallet. Hva kan vi lære av denne enorme kirkeveksten i Kina de siste 30 årene?

Kirken ble kinesisk
Tidligere ble kirken i Kina sett på som ”utenlandsk” og ofte koblet sammen med fremmede politiske og økonomiske interesser. Det var interessant å legge merke til at de kinesiske kirkelederne talte varmt om innsatsen til norske misjonærer, som arbeidet uavhengig av imperialistiske og økonomiske interessegrupper. I 1979 ble kirken kinesisk, med et nasjonalt kinesisk lederskap.

Martyrenes blod
30 år med forfølgelse og tusenvis av martyrer førte til at de kristne ble sterke i troen. En kirkeleder som tilbrakte 20 år i arbeidsleir, fortalte meg hvordan han kommuniserte med andre kristne ved hjelp av tegnspråk. De kunne ikke snakke sammen, men oppmuntret hverandre med å peke på himmelen når de møttes. Forfølgelsen skapte et annerledes og sterkere samhold. Noen av dagens prester kan med tårer i øynene fortelle hvordan de selv i tenårene ble lokket og truet til å angi sine kristne foreldre. ”Jeg kan aldri be mor og far om tilgivelse for det jeg gjorde mot dem!” fortalte en kvinnelig prest i Beijing.

Bibelen i sentrum
Etter kulturrevolusjonen var bibelmangelen prekær, og mange turister tok med seg bibler når de reiste inn i Kina. Dette ble et problem for myndighetene og kirkeledelsen fordi man anså alt som kom utenfra som farlig propaganda. Derfor bestemte myndighetene at det skulle bygges et eget bibeltrykkeri inne i Kina. I 1987 fikk Bibelselskapet være med å åpne bibeltrykkeriet i Nanjing. På de vel 20 årene som trykkeriet har vært i funksjon er det trykket og distribuert nærmere 50 Stein Mydske er generalsekretær i Bibelselskapet.millioner bibler inne i Kina. Det er et mirakel! I fjor ble et nytt trykkeri med kapasitet til å trykke en million bibler per måned innviet. Bibelundervisning og bibellesning har stor plass i menighetene også under gudstjenesten. Eldste Fu, som leder Tre-Selvkirkens arbeid i Kina, takket under sitt besøk norske kristne og Bibelselskapet for bidraget til bibelarbeidet i Kina. ”Uten deres gaver ville ikke vanlige folk ha råd til å kjøpe seg en bibel,” sa han

Bibelbruk skaper kirkevekst
Biskop Ole Chr. Kvarme uttrykte på representantskapsmøtet at vi virkelig har noe å lære av kirken i Kina når det gjelder bibelbruk. Hvordan bruker vi Bibelen i gudstjeneste- og menighetsliv? Kan vi skape en ny generasjon norske bibellesere? Tenk om vi klarer å skape entusiasme for bibelfortellingene i trosopplæringsreformen! Nye oversettelser til bokmål, nynorsk, nord- og sørsamisk gir oss en unik mulighet til å sette Bibelen i sentrum også i Norge. Bibelbruk vil skape kirkevekst også hos oss!

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO