Gå til innhold

2 Hvor lenge, Herre?
Vil du glemme meg for alltid?
Hvor lenge vil du skjule ansiktet for meg?

- De fleste sigøynere jeg har møtt er forekommende og positive. Midt i fornedrelsen og fattigdommen har jeg møtt gudfryktige og hardt arbeidende mennesker, forteller Bibelselskapets Torstein Hansen.

Foto: - De fleste sigøynere jeg har møtt er forekommende og positive. Midt i fornedrelsen og fattigdommen har jeg møtt gudfryktige og hardt arbeidende mennesker, forteller Bibelselskapets Torstein Hansen.

Med kjærlighet til Romania

01. september 2009.

Torstein Hansen tar pause fra arbeidet på Bibelselskapets Oslo-kontor et par ganger i året. Da drar han til Romania for å besøke venner der.

Interessen for landet fikk Torstein gjennom et rumensk/ungarsk ektepar som flyktet til Norge i femtiårene. Sammen med dem besøkte han Romania, ble kjent med landet og spesielt sigøynerne, eller Roma-folket som de selv kaller seg. Torstein har spesielt hatt kontakt med et barnehjem der flesteparten har roma-bakgrunn.
Han har besøkt landet over mange år, og på den måten fått innsikt i folks hverdag generelt, og spesielt forholdene for roma-folket. Menigheter i Norge er med og bidrar med hjelp og støtte til disse besøkene, ikke minst pinsemenigheten Betel på Nærsnes. Det trengs klær, leker, oppmerksomhet og kjærlighet. Utdeling av barnebibler hører også med, i samarbeide med den norske misjonæren Frantz Johansen og stiftelsen ”Europa i Fokus”.

- De fleste sigøynere eller roma jeg har møtt er forekommende og positive, forteller Torstein.
- Selv midt i fornedrelsen og fattigdommen har jeg møtt gudfryktige, hardt arbeidende mennesker. Det pågår en stor vekkelse blant sigøynerne i Europa, og de kommer til tro i tusentall. Kirker og menigheter opprettes, og kirkebyggene vokser frem i landsby etter landsby.
- Har du opplevd dette selv under dine besøk i landet?
- Ja, for eksempel i landsbyen Csekefalva i Transsylvania. Der ble det bygget en kirke til den lille menigheten på nærmere 150 mennesker, og under et dåpsmøte for fire år siden fikk jeg være med å dele ut bibler til de 46 dåpskandidatene.
- Tror du biblene ble brukt og lest?
- Det lurte jeg selv på. Året etter var jeg tilbake i Csekefalva, det var stor gjensynsglede og velkomstmøte med lovsang og musikk som bare sigøynerne kan det. Melinda, en ung firebarnsmor, hadde Bibelen med seg på møtet. Den var slitt, med innbrettinger og massevis av notater, understrekninger og markeringer i rødt, blått og gult. Det var flere slike bibler å se i landsbyen. På en seng inne i en av de fattigslige hyttene lå Bibelen oppslått, med samme type fargerike notater og markeringer, slitt denne også. De har lest Bibelen sammen, de har studert og tatt til seg av Guds ord.

Fakta: Sigøynere

Sigøynerne er vel kanskje det mest myteomspunnede og misforståtte folket i Europa. Deres egen betegnelse på seg selv er Roma, det kommer fra det indiske språket Sanskrit og betyr mann, eller menneske. Hvorfor de utvandret fra India vet man ikke, men mye tyder på at de var en lavkaste som rett og slett fikk nok av undertrykkelse og fordømmelse, og reiste for å finne et bedre liv. De ankom Europa på 11-1200-tallet og de ble først mottatt som de gode musikerne og arbeiderne de var, men ble raskt mistenkeliggjort.

I september 1445 tok Prins Vlad Dracul mer enn tolv tusen sigøynere som krigsbytte inn i landet, noe som skulle bli starten på mer enn fire hundre år med sigøynerslaveri i Romania. Sigøynere spredte seg over hele Europa, og møtte ofte fordømmelse og undertrykkelse. Ikke bare i Romania, nazistene var ute etter sigøynere på samme måte som med jødene. I dag regner man med at det er ca 10 millioner sigøynere, eller Roma-folk i Europa

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO