Gå til innhold

1 Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus: «Hvem er den største i himmelriket?»

10 Pass dere for å forakte en eneste av disse små! For jeg sier dere: De har sine engler i himmelen som alltid ser min himmelske Fars ansikt.

Bibelselskapet i Romania satser spesielt på barn og unge. Disse barna har fått hver sin barnebibel som gave fra norske bibelvenner. Dette er en viktig investering i fremtidens Romania.

Foto: Bibelselskapet i Romania satser spesielt på barn og unge. Disse barna har fått hver sin barnebibel som gave fra norske bibelvenner. Dette er en viktig investering i fremtidens Romania.

Romania: Bibelarbeidet i Romania fokuserer på framtida

01. september 2009.

Prisen for en vanlig bibel i Romania er omtrent 6 dollar (40 kr). Ikke veldig dyrt, men en firedel av befolkningen på 22 millioner lever under fattigdomsgrensen. Det betyr at for mange mennesker er kampen for de nødvendigste ting i hverdagen et slit, og å eie sin egen bibel bare en drøm.

Byene i landet, der gatene kjennetegnes av tett trafikk og fasjonable butikker, tyder på at økonomien er i bedring. Men hvis man skraper i overflaten ser man at det er mye som trenger å utvikles i samfunnet, og fremdeles er det et stort gap mellom fattige og rike. Det er denne virkeligheten Det rumenske bibelselskap lever i, og her arbeider de for å gjøre Bibelen tilgjengelig for alle.

Ateistisk arv
I 1992, bare to år etter opprøret som ledet til fallet av Nikolae Ceausescus brutale totalitære regime, ble bibelselskapet stiftet i landet. Det fikk senere navnet Romanias tverrkirkelige bibelselskap. Og utfordringen var klar fra starten av, og er der fremdeles: å hjelpe folk til å riste av seg kommunismens ateistiske arv og åpne seg for Guds ord. Utfordringen blir ikke mindre når man i tillegg står overfor mange mennesker som har lite penger å kjøpe bibel for, eller som finner Bibelen vanskelig tilgjengelig.

Bibelen i skolen
Men staben i Bibelselskapet er en entusiastisk gjeng. Lederen for dem alle er Fader Ioan Caraza. Det er utarbeidet et vidt spekter av prosjekter som skal møte folk med spesielle behov, som innsatte i fengsler, synshemmede og eldre. I de siste årene har bibeldistribusjonen gått ned. Det skyldes manglende kapital til å trykke nye opplag når lageret er gått tomt. Likevel fokuserer Bibelselskapet på framtida. De håper for eksempel å utvikle materiell for religionsopplæring i skolene, for på den måten å sikre de nye generasjonene et fast fundament basert på kristen tro.

Nytt nytestamente
En drøm er nå snart klar for å gå i oppfyllelse, sluttføringen av et nytt tverrkirkelig nytestamente. Dette prosjektet startet i 2004 med seks oversettere fra forskjellige tradisjoner og kirkesamfunn. 13 bøker ble lansert i 2006 i et prøvetrykk, og det ble svært godt mottatt. Høsten 2009 forventes hele nytestamentet å bli ferdig. Da blir også en lydutgave av samme lansert. Det er særlig eldre, synshemmede, sykehuspasienter og andre som man forsøker å møte på denne måten.

Åndelig lengsel
Mange av dagens voksne rumenere vokste opp uten noe kjennskap til Bibelen eller hvordan man kunne be. I dag opplever Bibelselskapets stab at folk er interessert i åndelige spørsmål, og mange vil gjerne ha råd og veiledning. Dette merkes særlig hos dem som er rammet av landets sosiale og økonomiske problemer.

Fakta om Romania

Geografi: Romania ligger ved Svartehavet, med grense til Bulgaria i sør og Moldova, Ukraina og Ungarn i nord. Fjellkjeden Karpatene deler landet i to. Landet er omtrent like stort som Norge og er medlem av EU.
Hovedstad: Bucuresti

Befolkning:
22 mill. innbyggere
89 % rumenere
7 % ungarere
3 % roma
1 % andre

Offisielle språk:
Rumensk, ungarsk, romani
Religion:
87 % ortodokse kristne
8 % protestanter
5 % katolikker

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO