Gå til innhold

17 Gud, fra jeg var ung, har du lært meg opp.
Jeg forteller fortsatt om dine under.

Alle barna på barnehjemmet får billedbibler og begynner umiddelbart å se på bildene. Det senker seg en ivrig stillhet i rommet når alle har fått sine bibler.

Foto: Alle barna på barnehjemmet får billedbibler og begynner umiddelbart å se på bildene. Det senker seg en ivrig stillhet i rommet når alle har fått sine bibler.

Romania: Å bo på barnehjem

01. september 2009.

Situasjonen for Romanias barnehjemsbarn under styret til president Ceausescu forskrekket en hel verden. Da regimet falt for 20 år siden fikk forholdene for foreldreløse og forlatte barn stor oppmerksomhet. I årene etterpå har mye skjedd. I dag har barnehjemsbarn det mye bedre materielt sett. Men fremdeles mangler mye på å dekke de åndelige behov.
I byen Oradea ligger ”Casa Hamburg”, ett av tyve små barnehjem i byen. Her er det lyse og trivelige lokaler, og mange leker, bøker og andre ting som de 12 barna kan holde på med, alle med en eller annen psykisk utviklingshemning. Det er ikke måte på hvor varm velkomst de besøkende fra Det rumenske bibelselskapet får.
Entusiasmen blir ikke mindre når de oppdager at besøket har med barnebibler. De setter seg ned med bøkene, blar i dem, leser og kommenterer det som står og bildene de ser. Når de ser at den ortodokse presten Fader Adrian Fofiu også er del av besøket skjønner de at dette må være en religiøs bok. Da begynner noen å resitere bønner og synge salmer som de har lært.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO