Gå til innhold

1 Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus: «Hvem er den største i himmelriket?»

10 Pass dere for å forakte en eneste av disse små! For jeg sier dere: De har sine engler i himmelen som alltid ser min himmelske Fars ansikt.

Velsignelsessmykke

Foto: Velsignelsessmykke

Velsignelsessmykke i sølv

01. september 2009.

Dette smykket er produsert av Bibelselskapet i Israel. Overskuddet av salget av smykkene går til bibelarbeidet i Israel.

Herren velsigne deg og bevare deg!
Herren la sitt ansikt lyse over deg og
være deg nådig! Herren løfte sitt åsyn
på deg og gi deg fred!
(4 Mos 6,24-26)

I Hinnom-dalen utenfor Jerusalem ble det i 1979 funnet to små sølvruller. Da de ble rullet ut målte de 39 x 97 mm. På de to sølvrullene var det en inskripsjon på gammel-hebraisk. Teksten ble tydet og viste seg å være den såkalte «aronittiske velsignelsen» fra Det gamle testamentet, 4. Mosebok kapittel 6 vers 24 - 26. Disse sølvrullene er de eldste kjente bruddstykker fra Bibelen. Funnet viser at velsignelsen er blitt brukt av andre enn bare prestene. Inngravert i sølv har den tydeligvis blitt brukt som smykke rundt halsen. Herrens velsignelse var altså for 2 500 år siden så viktig og kjær at den ble båret rundt halsen. Den som bærer dette smykket viser at en ønsker å motta Herrens velsignelse.

Pris: 275,-
Bestilles i Nettbokhandelen

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO