Gå til innhold

8 Ha ingen skyld til noen, annet enn det å elske hverandre! Den som elsker sin neste, har oppfylt loven.

Bibelarbeidet i Østeuropa har gitt store resultater, men fortsatt gjenstår mye arbeid.

Foto: Bibelarbeidet i Østeuropa har gitt store resultater, men fortsatt gjenstår mye arbeid.

20 år - 50 millioner bibelbøker til øst

05. november 2009.

Den store dugnaden som bibelvenner over hele verden var med på i årene 1988-2008 har virkelig gitt resultater.

I løpet av de 20 siste årene har nærmere 50 millioner bibelbøker blitt distribuert (19 mill. bibler, 11 mill. nytestamenter og 20 mill. bibeldeler), 52 nye bibeloversettelser er igangsatt og 21 nye bibelselskaper er etablert.      

Antall land i regionen:
1989 – 9 land: Sovjetunionen, Polen, Tsjekkoslovakia, Ungarn, Romania, Jugoslavia, Albania, Bulgaria, Øst-Tyskland
2009 – 28 land: Albania, Armenia, Aserbajdsjan, Bosnia, Hviterussland, Bulgaria, Estland, Georgia, Kasakhstan, Kirgisistan, Kosovo, Kroatia, Latvia, Litauen, Makedonia, Moldova, Polen, Romania, Russland, Serbia og Montenegro, Slovakia, Slovenia, Tadsjikistan, Tsjekkia, Turkmenistan, Ukraina, Ungarn, Usbekistan

Antall land med bibelselskaper:
1989 – 5 bibelselskaper: Polen, Tsjekkoslovakia, Ungarn, Jugoslavia, Øst-Tyskland
2009 – 25 bibelselskaper: Ikke Bosnia, Kosovo og Turkmenistan  

Eksempel på bibelarbeid i tre land:

  • Polen: 3,7 mill. bibler distribuert. Polen begynte løsrivelsen fra kommunismen allerede i 1980-årene, med den katolske kirken som en viktig pådriver. Bibeldistribusjonen var allerede stor på slutten av 1980-årene, men har avtatt i de siste 20 årene.
  • Russland: 18 mill. bibler distribuert. I Russland var tusenårsjubileet for den russisk-ortodokse kirken i 1988 og årene rundt oppløsningen av Sovjetunionen i 1991 svært viktige for å åpne landet for bibeldistribusjon.
  • Usbekistan: 637.000 bibler distribuert. Usbekistan er en av de mange tidligere Sovjetstatene. Det er et islam-dominert land, der Bibelselskapet ble etablert først i 1994. De første årene var det stor aktivitet. De siste årene er bibelarbeidet blitt vanskeligere i landet.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO