Gå til innhold

2 Hvor lenge, Herre?
Vil du glemme meg for alltid?
Hvor lenge vil du skjule ansiktet for meg?

Foto av freske i katedralen St. Vladimir i Kiev, Ukraina.

Foto: Foto av freske i katedralen St. Vladimir i Kiev, Ukraina.

Vikingfyrsten Vladimir døpes i 988

05. november 2009.

Fyrst Vladimir (958-1015) ble hersker over det store Rus-landet i øst der mange forskjellige guder ble tilbedt. Han ville samle sitt rike under én gud. Valget falt på den kristne tro.

Ifølge legenden ville den nå helgenkårede Vladimir undersøke de store religionene for å se hva som passet ham best. Jødedommen ble avvist fordi de ifølge dem selv ble forkastet av Gud og spredt til fremmede land. Han hadde stor sans for islam, men ombestemte seg da han fikk høre om forbudet mot alkohol. Hos den katolske kirken likte han ikke fasten. Men så kom utsendingene tilbake fra Konstantinopel med rapporter fra den ortodokse messen. De kunne fortelle om gudstjenester så skjønne at de ikke visste om de var i himmelen eller på jorden! Vladimir ble døpt i 988, og dermed ble den russiskortodokse kirken født.

I både Norge og Russland har kristendommen eksistert i tusen år. I 1988 feiret Russland sin tusenårige arv. Markeringen var i utgangspunktet tenkt å være en svært begrenset affære. Takket være Gorbatsjovs reformer ble det imidlertid mulig å gjøre markeringen langt mer offentlig. Feiringen av 1000-årsjubileet ble den utløsende faktor for en revitalisering av det religiøse livet i det tidligere Sovjetunionen. For første gang ble det overført messe i sovjetisk TV.

I forbindelse med jubileet ble det gitt en gave fra de nordiske land: 150.000 trebinds bibelkommentarer. Bøkene ble innbundet på Gjøvik, og to store trailere kjørte til Moskva med den store bibelgaven. Det var starten på en storstilt bibelbro til øst fra bibelvenner i vest.

Fakta:
50 millioner bibelbøker til øst siden 1988 I de landene som lå bak Jernteppet ble det i 20-års-perioden 1988-2008 distribuert nærmere 50 millioner bibelbøker, fordelt på 19 millioner bibler, 11 millioner nytestamenter og 20 millioner bibeldeler.   

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO