Gå til innhold

1 Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus: «Hvem er den største i himmelriket?»

10 Pass dere for å forakte en eneste av disse små! For jeg sier dere: De har sine engler i himmelen som alltid ser min himmelske Fars ansikt.

Berlinmuren, symbolet på jernteppet og delingen av Europa, ble voktet med minefelt, piggtråd og soldater med hunder.

Foto: Berlinmuren, symbolet på jernteppet og delingen av Europa, ble voktet med minefelt, piggtråd og soldater med hunder.

Fakta om jernteppets vekst og fall

05. november 2009.

Historien om Berlinmuren som ble erstattet av bibelbroen mellom øst og vest.

1961: Berlinmuren bygges, en 45 km lang fysisk sperre av betong, piggtråd og elektriske gjerder. Formålet med muren var offisielt å beskytte DDRs innbyggere fra Vesten.

1980-årene: Polen kjemper seg til større selvstendighet gjennom fagforeningen Solidaritet, hvor Lech Walesa var leder. Valget av den polske kardinal Wojtyla til pave i 1978 (Johannes Paul II) bidro også sterkt til kommunismens fall.

1985: Sovjetunionens leder Gorbatsjov setter i gang sin nye politikk med slagordene Glasnost (”åpenhet”) og Perestrojka (”omstrukturering”).

1988: Sovjetunionen feirer 1000-årsjubileet for innføring av kristendommen. De nordiske land ga en stor bibelgave til Patriarkatet for Den ortodokse kirken i Moskva.

1989: Muren mellom Øst- og Vest- Berlin faller.

1990: Sovjetunionen ga delrepublikker lov til å melde seg ut av unionen Det Norske Bibelselskap starter aksjonen ”Bibelbro til øst”. Første året kom det inn 2,5 mill kr.

1991: Sovjetunionen oppløses. Nye bibelselskaper etableres blant annet i Ukraina, Estland, Armenia.
 
1993: Det Norske Bibelselskap starter ”Aksjon håndskrevet bibel”. Kirkestatsråd Gudmund Hernes og Oslo biskop Andreas Aarflot skriver de første versene. Inntektene ved aksjonen går til barnebibler i Ukraina.

1994: Nye bibelselskaper etableres blant annet i Kasakhstan og Usbekistan. Sammen med bibelselskaper over hele verden ble det samlet inn 57,8 mill. USD til bibeldistribusjon i Øst-Europa og tidligere Sovjetunionen fra 1991-94.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO