Gå til innhold

1 Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus: «Hvem er den største i himmelriket?»

10 Pass dere for å forakte en eneste av disse små! For jeg sier dere: De har sine engler i himmelen som alltid ser min himmelske Fars ansikt.

- I sovjettiden oppholdt jeg meg i den frie verden. Jeg husker godt alle de kristne som jobbet uavbrutt for å sende bibler over grensene til øst. Særlig baptistene var flittige. Oppfinnsomheten imponerte meg: Bibler skrevet med vannfast blekk på egnet papir ble smuglet over grensene i vannflasker. Andre sendte bibelblader i ballonger over jernteppet. De kristne var både modige og kreative i sin iver etter å spre Guds ord blant folket i øst. Slik viste de i praksis hva Bibelen betydde for dem, forteller Lubomir Huzar, overhode for den gresk katolske kirken i Ukraina.

Foto: - I sovjettiden oppholdt jeg meg i den frie verden. Jeg husker godt alle de kristne som jobbet uavbrutt for å sende bibler over grensene til øst. Særlig baptistene var flittige. Oppfinnsomheten imponerte meg: Bibler skrevet med vannfast blekk på egnet papir ble smuglet over grensene i vannflasker. Andre sendte bibelblader i ballonger over jernteppet. De kristne var både modige og kreative i sin iver etter å spre Guds ord blant folket i øst. Slik viste de i praksis hva Bibelen betydde for dem, forteller Lubomir Huzar, overhode for den gresk katolske kirken i Ukraina.

Ukraina: Kirken skal bygges fra bunnen

05. november 2009. Bjørn Håkon Hovde

- Hvis vi bygger kirken fra toppen, med utgangspunkt i dogmatisk teologi, da har vi alle uoverensstemmelsene å løse. Begynner vi derimot på bunnen, hos det enkelte mennesket, da ser vi at alle har samme utfordringer og utgangspunkt overfor Gud, sier Kardinal Lubomir Huzar, overhode for den gresk katolske kirken i Ukraina.

 Kardinal Lubomir Huzar er overhode for den gresk katolske kirken i Ukraina.  
Kardinal Lubomir Huzar er overhode for den gresk katolske kirken i Ukraina.

Lubomir ble født i byen Lvov i det daværende Polen. På grunn av den sovjetiske okkupasjonen under krigen og forfølgelsene av de kristne ble familien tvunget på flukt i 1944, først til Østerrike, deretter videre til USA. I voksen alder har Lubomir også tilbrakt flere år i Italia, blant annet i forbindelse med sin teologiske utdannelse, før han i 1990 kom tilbake til Ukraina som kirkeleder.
- Som kirke er en av våre viktigste oppgaver å gjøre Bibelen populær, og legge til rette for at den blir lest. Et av våre viktigste prosjekter er at hvert hjem skal ha sin bibel. Derfor oppfordrer vi menighetene til å gi Bibelen i gave til naboer, venner og bekjente.

Den kirkelige situasjonen i Ukraina har de siste årene vært preget av konflikter, særlig mellom de to dominerende ortodokse kirkesamfunnene.
- Det ukrainske bibelselskapet har maktet å få 17 ulike kirkesamfunn til å samarbeide. Dette arbeidet har svært stor verdi for de kristne og kirkene i Ukraina. Vi må fokusere på det som bringer oss nærmere hverandre, ikke det som atskiller, sier Huzar.

Fakta: Den ukrainske gresk-katolske kirke er det tredje største trossamfunnet i Ukrania med ca fire millioner medlemmer. Det er en katolsk kirke med østlig ritus som er underlagt paven i Roma. Kirken har tradisjonelt benyttet kirkeslavisk i gudstjenestene, i dag forrettes messene på moderne ukrainsk språk.

 

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO