Gå til innhold

1 Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus: «Hvem er den største i himmelriket?»

10 Pass dere for å forakte en eneste av disse små! For jeg sier dere: De har sine engler i himmelen som alltid ser min himmelske Fars ansikt.

Stein Mydske er generalsekretær i Bibelselskapet

Foto: Stein Mydske er generalsekretær i Bibelselskapet

Bibelbro erstattet Berlinmuren

05. november 2009. Stein Mydske, generalsekretær

I høst markerer vi at det er 20 år siden Berlinmuren falt, en begivenhet som skapte nytt håp hos millioner av mennesker, skriver generalsekretær Stein Mydske.

I høst markerer vi at det er 20 år siden Berlinmuren falt, en begivenhet som skapte nytt håp hos millioner av mennesker. Muren som stengte mellom øst og vest ble revet i 1989, og vi har isteden bygget en bro av bønn og bibler. Hva har Bibelen betydd for folk i Øst-Europa og det tidligere Sovjetunionen disse 20 årene? Og hvilke utfordringer står bibelselskapene og kirkene overfor i dag?

Bibelen er viktig for å skape fred
4. juni 1991 holdt fru Raisa Gorbatsjov en tale i Oslo der hun sa: ”Bibelen har en viktig rolle å spille for å skape fred i vår verden og for å bidra til folks moralske opprustning. Det er viktig å gjøre Bibelen tilgjengelig nå!” Nå, 20 år senere, har skolemyndighetene i flere av de tidligere kommunistlandene innsett at bibelfortellingene er en verdifull hjelp til etikkundervisningen i skolen. Derfor støtter vi nå utdeling av bibelmateriell til skolene både i Russland, Ukraina og Latvia. Vi i Bibelselskapet ønsker å bidra til at nye generasjoner i øst får et personlig møte med bibelfortellingene. Det vil både gi dem en mulighet til å forstå sitt eget lands historie, kultur og litteratur, og gi dem en moralsk utrustning til å møte hverdagens mange utfordringer i et moderne samfunn, slik fru Raisa Gorbatsjov sa det.

Historiens største bibelaksjon
I 1988 startet historiens største bibelaksjon da vi sendte 150.000 tre-binds bibelkommentarer som gave fra de nordiske folk til våre naboer i øst. Da vi møtte lederen for sovjetregjeringens råd for religiøse saker, M. Kharchev, for å få importtillatelse sa han: ”Kan dere skaffe en million bibler til, så kom med dem!” Bibelselskapenes svar på utfordringen fra Kharchev var ikke bare én million bibler, men 30 millioner i løpet av 1991-94! Bibelmangelen førte de første årene til utstrakt svartebørshandel. Folk kjøpte billige bibler i kirkene og solgte dem videre til dobbel pris på gata. I dag er det flere grupper som har dårligere råd enn i kommunisttiden. Mange som bor på institusjoner for barn og eldre, handikappede og tidligere rusmisbrukere, fanger og kronisk syke er avhengig av at Bibelselskapet deler ut bibler gratis eller til sterkt redusert pris. ”Takk for at dere ikke glemmer oss”, er ord jeg ofte får høre når jeg besøker slike institusjoner.

En katastrofe om vi ikke hadde hatt bibler
Da jeg besøkte Kiev i Ukraina i juni fikk jeg møte både politikere og kirkeledere som sto sentralt i det som skjedde da frigjøringsbølgen nådde Ukraina i 1991. Gregorij Komendant var den gang leder for Baptistunionen i hele Sovjetsamveldet og er i dag president for styret i Det ukrainske bibelselskap. Han forteller hvordan kommunistene ønsket å skape splittelse mellom kirkene for å herske over dem. Målsettingen deres var: splitt og hersk! ”Vi måtte være kloke og ikke hindre Gud i hans arbeid da frigjøringen kom. Derfor begynte vi å snakke sammen, og oppdaget at de andre ikke var farlige, men hyggelige og verdifulle mennesker som arbeider for de samme mål: menneskers frelse. Bibelselskapet var den første organisasjonen som samlet de kristne i Ukraina etter kommunistregimets fall.” Komendant understreket også hvor viktig det var å få bibler inn i landet slik at folks behov for åndelig mat ble dekket. ”Vi ble oversvømmet av alle slags åndelige impulser rett etter frigjøringen, og folk kunne ikke bedømme hva som var sant. Bibelen fikk førsteplass fordi den dominerte markedet og presset ut andre alternative religiøse retninger. Det ville vært en katastrofe om vi da ikke hadde hatt bibler!”

Bibelen er den viktigste boken
I mange år var Bibelen den etterlengtede men forbudte boka i øst. Nå er Bibelen sannsynligvis både den mest solgte og mest leste boka i øst. Tøffe fangevoktere i Ukraina forteller hvordan fengselsmiljøet ble forandret etter at Bibelselskapets folk delte ut bibler til fangene. Livstidsfanger som er dømt for drap vitner nå for sine medfanger og forteller om friheten i Kristus! Ukrainas president Victor Jusjtsjenko sier: ”Vi henter visdom fra Bibelen! Det er den viktigste boken i vår kultur og lærer oss hva sannhet er. Takk for all hjelpen vi har fått fra dere i Norge gjennom Bibelselskapet i Ukraina!”

Bibel- og bønnebroen fortsetter
Bibel- og bønnebroen til øst fortsetter. Fremdeles trenger de 23 bibelselskapene som nå arbeider i det tidligere Sovjetunionen og Øst- Europa vår hjelp for å nå ut med en bibel til alle som gjerne vil ha den. Men vi i vest har også mye å lære av de erfaringene de gjorde under årene med forfølgelse og motgang. De opplevde at Jesu ord holder hva de lover: ”Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.” (Joh 8,31-32)

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO