Gå til innhold

1 Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus: «Hvem er den største i himmelriket?»

10 Pass dere for å forakte en eneste av disse små! For jeg sier dere: De har sine engler i himmelen som alltid ser min himmelske Fars ansikt.

- Folk i øst er på full fart inn i den pluralistiske konsumtankegangen som vi i Vesten har levd med i årtier, sier generalsekretær i De Forente Bibelselskapet, Miller Milloy.

Foto: - Folk i øst er på full fart inn i den pluralistiske konsumtankegangen som vi i Vesten har levd med i årtier, sier generalsekretær i De Forente Bibelselskapet, Miller Milloy.

Vi må møte dagens behov for bibler

05. november 2009.

Generalsekretær i De Forente Bibelselskaper, Miller Milloy, understreker at vi nå må følge opp det viktige arbeidet som er gjort de siste 20 årene.

- Dette må gjøres på en måte som tar på alvor at vanlige folk i det tidligere Sovjetunionen har en helt annen bakgrunn og stiller andre krav til det vi gjør i dag sammenliknet med situasjonen før murens fall. Kirkene og Bibelselskapene må presentere et saksvarende forsvar for den kristne tro til mennesker med en postmoderne måte å tenke på.
Enkeltmennesket selv definerer nå hva som er moralsk rett, hva som er sant, hva som er rett oppførsel og viktige verdier, mens dette tidligere var fellesverdier i samfunnet. Folk i øst er på full fart inn i den pluralistiske konsumtankegangen som vi i vesten har levd med i årtier.

Trenger profesjonalitet og kreativitet
Miller Milloy fortsetter med å understreke at Bibelselskapene må utvikle kvalitetsprodukter og programmer som møter folks behov i dag. Vi kan ikke lenger bare oversette og distribuere bibler. Vi må skape nye møteplasser for folks bibelinteresse og et engasjement for å bruke Bibelen. Samfunnet rundt oss er i sterk forandring og Bibelselskapet må svare på nye utfordringer med kreativitet, og gjennom å ta på alvor og engasjere ungdom.

Likeverdige partnere
Det Norske Bibelselskap må fortsette å bidra til en utvikling av andre bibelselskapers evne til å møte nye utfordringer og muligheter slik dere særlig har gjort i Ukraina. Men det er også viktig at dere lærer av dem. I bibelselskapsfamilien er vi likeverdige partnere, sier Miller Milloy som leder denne globale bibelselskapsfamilien med 146 medlemmer med arbeid i mer enn 200 land.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO