Gå til innhold

16 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

- Folk i øst er på full fart inn i den pluralistiske konsumtankegangen som vi i Vesten har levd med i årtier, sier generalsekretær i De Forente Bibelselskapet, Miller Milloy.

Foto: - Folk i øst er på full fart inn i den pluralistiske konsumtankegangen som vi i Vesten har levd med i årtier, sier generalsekretær i De Forente Bibelselskapet, Miller Milloy.

Vi må møte dagens behov for bibler

05. november 2009.

Generalsekretær i De Forente Bibelselskaper, Miller Milloy, understreker at vi nå må følge opp det viktige arbeidet som er gjort de siste 20 årene.

- Dette må gjøres på en måte som tar på alvor at vanlige folk i det tidligere Sovjetunionen har en helt annen bakgrunn og stiller andre krav til det vi gjør i dag sammenliknet med situasjonen før murens fall. Kirkene og Bibelselskapene må presentere et saksvarende forsvar for den kristne tro til mennesker med en postmoderne måte å tenke på.
Enkeltmennesket selv definerer nå hva som er moralsk rett, hva som er sant, hva som er rett oppførsel og viktige verdier, mens dette tidligere var fellesverdier i samfunnet. Folk i øst er på full fart inn i den pluralistiske konsumtankegangen som vi i vesten har levd med i årtier.

Trenger profesjonalitet og kreativitet
Miller Milloy fortsetter med å understreke at Bibelselskapene må utvikle kvalitetsprodukter og programmer som møter folks behov i dag. Vi kan ikke lenger bare oversette og distribuere bibler. Vi må skape nye møteplasser for folks bibelinteresse og et engasjement for å bruke Bibelen. Samfunnet rundt oss er i sterk forandring og Bibelselskapet må svare på nye utfordringer med kreativitet, og gjennom å ta på alvor og engasjere ungdom.

Likeverdige partnere
Det Norske Bibelselskap må fortsette å bidra til en utvikling av andre bibelselskapers evne til å møte nye utfordringer og muligheter slik dere særlig har gjort i Ukraina. Men det er også viktig at dere lærer av dem. I bibelselskapsfamilien er vi likeverdige partnere, sier Miller Milloy som leder denne globale bibelselskapsfamilien med 146 medlemmer med arbeid i mer enn 200 land.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO