Gå til innhold

8 Ha ingen skyld til noen, annet enn det å elske hverandre! Den som elsker sin neste, har oppfylt loven.

1988 - det utrolige skjer: Generalsekretær Ole Christian Kvarme sender av gårde trailere med innbundne bibler fra Gjøvik til Moskva.

Foto: 1988 - det utrolige skjer: Generalsekretær Ole Christian Kvarme sender av gårde trailere med innbundne bibler fra Gjøvik til Moskva.

Da verdensbildet falt sammen og Guds ord ble spredt

05. november 2009.

”..når Ordet kommer ut, blir Kirken født; og når Kirken blir født, begynner en helbredende prosess i det samfunn som er gått i stykker; deretter faller murene og da begynner Guds plan for verden å ta form.”

Slik talte den anglikanske erkebiskopen Lord Coggan i 1966. Han var da også president for De Forente Bibelselskaper. I dag ser vi at han talte profetisk om det som 25 år senere skulle skje i deler av den kommunistiske verden.

Det er generalsekretær Stein Mydske som henter fram dette sitatet når han blir bedt om å trekke sammen noen linjer fra de siste 20 årene - en svært begivenhetsrik periode for bibelselskapsbevegelsen. Stein Mydske sto midt oppi begivenhetene, både her i Norge og utenlands.

Slutt på forfølgelse og restriksjoner
- I år feirer vi at det er 20 år siden Berlinmuren falt. Hvordan påvirket det bibelarbeidet?
Murens fall ble på mange måter en symbolhandling for den prosessen som startet da president Mikael Gorbatsjov introduserte glasnost og perestrojka i Sovjetunionen. For kirkene og de kristne ble konsekvensene enorme. Bibelen var ikke lenger en forbudt bok, og de risikerte ikke forfølgelse og fengselsstraff for å praktisere sin tro. Murens fall markerte også starten på en periode da det ble startet mer enn 20 nye bibelselskaper i Øst-Europa. Nå kunne vi oversette, produsere og importere bibler uten noen restriksjoner. Bibelselskapet har hele tiden satset på å arbeide åpent og legalt, fordi vi ønsker å påvirke myndighetene til å se at Bibelen bør være en bok alle mennesker har rett til å skaffe seg og lese. I det lange løp har dette i de fleste land vist seg å gi større resultater enn smugling av bibler.

Russiske bibler trykket på Gjøvik
- Hva var det som skjedde i 1988 siden dørene da ble åpnet for bibler?
Den viktigste enkeltbegivenheten var kanskje at man i Sovjetunionen feiret 1000-års-jubileet for innføringen av kristendommen. Bibelselskapene i Norge, Sverige og Danmark gikk sammen om en folkegave fra de nordiske land til dette 1000-års- jubileet. Takket være stor giverglede blant bibelvenner og bevilgninger fra Stortinget kunne vi sende 150 000 tre binds kommentarbibler, Tolkovaja Biblia, til patriarkatet for Den ortodokse kirken i Moskva. Gaven hadde en verdi av 20 millioner kroner! Jeg kan fremdeles se disse kommentarbiblene hver gang jeg besøker kirkekontorer i disse landene. Patriark Alexej II og alle de andre kirkeledere jeg har snakket med sier at det var denne bibelutgaven som åpnet dørene for Bibelselskapet: ”Dere ga oss de biblene vi selv ønsket oss, ikke bare det dere mente vi burde ha! Denne kommentarbibelen hjelper forkynnere og teologer til å formidle Bibelens budskap til nye generasjoner.” Da innbindingen av kommentarbiblene startet på Norboks trykkeri på Gjøvik hadde vi invitert Sovjetunionens ambassadør Teterin og fader Johannes fra Den ortodokse kirken i Oslo til å være med. Det ble en sterk opplevelse da fader Johannes innviet maskinene som skulle binde inn biblene med bønn og vievann.

Stort engasjement i hele kirke-Norge
- Bibelselskapet snakket den gang om en ”Bibelbro til Øst” - hva er det?
Folkegaven i 1988 ble starten på en bibelspredning verden sjelden har sett maken til. De Forente Bibelselskaper analyserte det umiddelbare behovet til å være ca. 66,6 millioner bibler etter henholdsvis 70 og 40 års bibelforbud i Sovjetunionen og Øst-Europa. Prisen for dette var 57,8 mill. USD. Det klarte vi takket være stor innsats fra givere og bibelvenner over hele verden. Her i Norge startet vi en egen giverklubb kalt ”Bibelbro til Øst” og den eksisterer fremdeles. I tillegg startet vi en nordisk barnebibelaksjon kalt ”Ny start i øst”. Målet for denne aksjonen var å sende 500 000 barnebibler på 11 språk. Vi utfordret menigheter, søndagsskoler, speidere og andre til å aksjonere i lokalmiljøet. Vi hadde også et samarbeid med Sarons Dal, Pinsevennenes Ytremisjon (PYM), Norsk Misjon i Øst og Åpne Dører. Det ble en enorm respons ute blant folk og den lille blå barnebibelen ”Detskaja Biblija” var i mange år den mest populære boka i Sovjetunionen og Øst-Europa.

Håndskrevet bibel
- Bibelselskapet fikk også folk i Norge til å skrive bibelvers for hånd?
I forbindelse med Bokens år i 1993 arrangerte vi ”Aksjon håndskrevet bibel” der folk ble invitert til å skrive ett eller flere bibelvers for hånd og betale kr 30 for hvert vers de skrev. Dette var prisen på en bibel i Ukraina. Aksjonen ble lansert på TV og i Det Norske Teateret. Til sammen ble det skrevet bibelvers for 2,25 mill. kroner under denne aksjonen, eller mer en to hele bibler for hånd i 1993-04. Resultatet ble 75.000 barnebibler til Ukraina!

“Takk for at dere ga oss Bibelen”. Ukrainas første president, Leonid Kravtsjuk, i samtale med generalsekretær Stein Mydske.  
"Takk for at dere ga oss Bibelen”. Ukrainas første president, Leonid Kravtsjuk, i samtale med generalsekretær Stein Mydske.

Bibler til fotballspillere og soldater
- Hva betyr Bibelen for folk i øst?
La meg komme med to eksempler. Da det sovjetiske fotball-landslaget i august 1991 spilte landskamp mot Norge i Oslo, delte vi ut russiske barnebibler og bibler til spillerne, trenerne og støttespillerne sammen med KRIK. I alt fikk de 40 barnebibler og 24 vanlige bibler. Vi fortalte om bibelaksjonen og det engasjementet norske kristne hadde for de kristne i øst. Treneren for det sovjetiske laget kvitterte på vegne av spillerne og det øvrige teamet og sa: ”Vi takker for gaven. Vi kan ikke love dere å bli slått i fotballkampen, men med Guds hjelp vil vi kjempe og kanskje også vinne. Vi satte virkelig pris på denne gaven!” I Moskva delte lederen for det nye Bibelselskapet i Russland, Anatoly Rudenko, ut nytestamenter og barnebibler til soldatene som sto oppmarsjert foran Russlands parlament ”Det hvite hus” under den spente situasjonen da Boris Jeltsin overtok makten etter Gorbatsjov. ”Det er vanskeligere å legge fingeren på avtrekkeren dersom man står med Det nye testamentet i lommen,” sa han.


Utfordringene fortsetter
- Hvordan er situasjonen for bibelspredning i disse landene i dag, tyve år etterpå?
Det ble startet vel 20 nye bibelselskaper i årene som fulgte etter 1989. Å bygge opp selvstendige bibelselskaper med basis i landenes forskjellige kirkesamfunn har vært krevende. I hele denne perioden siden vi begynte storsatsingen i øst er det distribuert nærmere 50 millioner bibelbøker. Så det er klart at denne kjempedugnaden virkelig har fått Guds ord ut til folket. De rapportene vi får fra våre søsterorganisasjoner i dag melder om nye behov: Å hjelpe folk til å lese og bruke Bibelen, gi støtte slik at de med dårlig råd kan få sin egen bibel, og hjelp til å lese og bruke den. Vi ser også at den nye tid i Øst har skapt de samme utfordringene som vi sliter med i Vest: Stor forskjell på fattig og rik, og en individualistisk materialisme som setter forbruk i fokus og skyver de åndelige behov i bakgrunnen. Derfor vil vi fortsatt støtte våre søsterorganisasjoner i Øst med visjonen om at ... alle som ønsker det skal få Guds ord på et språk de forstår - til en pris de kan betale.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO