Gå til innhold

1 Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus: «Hvem er den største i himmelriket?»

10 Pass dere for å forakte en eneste av disse små! For jeg sier dere: De har sine engler i himmelen som alltid ser min himmelske Fars ansikt.

- Vi utfordrer alle til å delta i givertjeneste som kan finansiere gratis utdeling av bibler til skoler og fengsler, sier generalsekretær Platajs i Det polske bibelselskapet.

Foto: - Vi utfordrer alle til å delta i givertjeneste som kan finansiere gratis utdeling av bibler til skoler og fengsler, sier generalsekretær Platajs i Det polske bibelselskapet.

Bibelkunnskapen øker i Polen

05. november 2009.

Generalsekretær Malgorzata Platajs i Det polske bibelselskap forteller om store og viktige markeringer i Polen i høst - og om utfordringer og ambisiøse planer for bibelselskapet.

Her i Polen markerer vi denne høsten tre viktige historiske begivenheter: Starten av 2. Verdenskrig 1. september 1939, starten av fagforeningen Solidaritet i august 1980 og 20-årsjubileet for murens fall i 1989. For oss i Bibelselskapet er det enda viktigere å fokusere på de utfordringer og muligheter vi står overfor i dag og i årene som kommer. Vi merker hvordan sekularisering og forbruksmentalitet preger samfunnet. Selv om 95 % kaller seg kristne er det i følge offisiell statistikk nå bare 30-35 % som til vanlig går til kirke. Under kommunisttiden var kirken sterk og ble identifisert med nasjonen. Å være polsk = å være katolikk. Vår ”polske pave” hadde sterk påvirkning på nasjonen, men ikke så mye på enkeltmenneskets moral. Takket være ham, merker vi nå en større økumenisk åpenhet og gjensidig aksept mellom kirkesamfunnene.

Vekst i antall religiøse bevegelser
Samtidig som de kristne kirkene mister medlemmer er det en vekst i antallet religiøse bevegelser. Disse teller nå 150, mot ca. 30 i åttiårene, og deres påvirkning på vanlige folk er ikke bare positiv. Selv blant kristne er det mange som ikke vet så mye om hva kristendommen og Bibelen lærer. Tradisjon og familie spiller ofte en større rolle for kirketilknytning enn personlig tro.

Malgorzata Platajs er generalsekretær i Det polske bibelselskap.   

Malgorzata Platajs er generalsekretær i Det polske bibelselskap.

 

 

Bibelen er en ønsket bok
Men vi ser også positive tegn. Mange kristne brenner for å dele Guds ord med andre. Prestene er opptatt av å gi bibelkunnskap og veiledning. Verdien av Bibelen understrekes av Den katolske kirken, og vi fikk i fjor en ny bibeloversettelse for denne majoritetskirken. Lectio Divina (Ordets skole) brukes av stadig flere.

Ungdom i fokus
Ungdom må bli bedre kjent med evangeliet! Derfor ønsker vi å fortsette utdelingen av nytestamenter. Utdelingen skjer på skoler, universiteter og sommerleire. Ungdommene inviteres samtidig til møter der de blir kjent med evangeliet. I fjor hadde vi slike møter 62 steder rundt omkring i landet. For de som har problemer med å lese vanlige bibler har vi Bibelen i storstilt skrift og på CD.

Lese, leve og dele
Men viktigst av alt er å bevisstgjøre polske kristne på at det er ikke nok å ha en bibel dersom man ikke også lever etter den. For å erfare kraften fra Guds ord må vi også dele den med andre. Vi utfordrer derfor folk til å delta i givertjeneste som kan finansiere gratis utdeling av bibler til skoler og fengsler.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO