Gå til innhold

16 Men hva skal jeg sammenligne denne slekten med? Den ligner barn som sitter på torget og roper til hverandre:

Sverre Smaadahl (86) har bakgrunn fra arbeidet som organisasjonssekretær i Det Norske Bibelselskap (1955-62) og Europasekretær for De Forente Bibelselskaper (1967-75), samt internasjonalt kirkelig arbeid gjennom Studenterforbundet og Kirkenes Verdensråd.

Foto: Sverre Smaadahl (86) har bakgrunn fra arbeidet som organisasjonssekretær i Det Norske Bibelselskap (1955-62) og Europasekretær for De Forente Bibelselskaper (1967-75), samt internasjonalt kirkelig arbeid gjennom Studenterforbundet og Kirkenes Verdensråd.

En bibelveteran ser tilbake

05. november 2009.

- Men Guds ord hadde fremgang. Slik oppsummerer Sverre Smaadahl 20 års erfaring fra bibelarbeidet i tidligere Sovjetunionen og Øst-Europa.

Sverre Smaadahl hadde opparbeidet seg et stort internasjonalt nettverk. I 1990 ble han engasjert for å kontakte kirkeledere i øst med tanke på å danne nye bibelselskaper etter kommunistregimenes sammenbrudd. I løpet av tre år besøkte han gamle venner blant kirkelederne og fikk dem til å starte arbeidet med å danne nye bibelselskaper.
- Det var som å gå gjennom åpne dører, bibelinteressen og etterspørselen etter bibler var enorm. Vi pøste inn alt som fantes av bibelbøker, og alle land ønsket sitt eget bibelselskap, forteller han.
De Forente Bibelselskaper vedtok en utviklingsplan for Øst-Europa for 1991-94. Der satte man seg som mål å distribuere vel 30 millioner bibler.

- Slutt med pratet. Gi oss bibler!
Smaadahl forteller om den katolske erkebiskopen i Praha som ba om vitenskapelige bibelutgaver til teologiske læresteder.
- På et møte med lederne for de katolske bibelselskapene i Europa ba Smaadahl om 70 000 tyske mark til denne bibelgaven til deres trossøsken i Tsjekkoslovakia. De ble meget begeistret og svarte ja. Men da han spurte om når pengene ville komme, unnskyldte de seg og sa: ”Hos oss sitter biskopene på pengesekken.” Så begynte en lang diskusjon. Til slutt sa møtelederen: ”Slutt med dette pratet. La oss gå til våre biskoper og si: Gi oss færre velsignelser og mer penger til bibelarbeidet!” Deretter slo han korsets tegn. Etter hvert kom pengene.

Tryglet om å få barnebibelen til sin familie
Sverre Smaadahl møtte også enkeltmennesker som ba om bibler, og han forteller om en episode etter en flere timers lang gudstjeneste i en pinsemenighet i Kiev:
- Det kom en eldre kvinne med en hel ”hale” etter seg opp midtgangen. Hun ropte noe til meg, og tolken forklarte: ”Hun sier barnebibel, barnebibel, barnebibel.” Jeg spurte henne hvorfor.
Da svarte hun: ”I mange, mange år har vi måttet tåle den urene kommunistiske kilde til åndelig føde. Nå vil vi ha den levende kilde, Bibelen. Gi oss barnebibler! Til mine tre barn, deres menn og barn - og meg, 16 i alt!
Bestemoren fikk det hun ba om på sin frimodige og uimotståelige måte.

Sverre Smaadahl (86) har bakgrunn fra arbeidet som organisasjonssekretær i Det Norske Bibelselskap (1955-62) og Europasekretær for De Forente Bibelselskaper (1967-75), samt internasjonalt kirkelig arbeid gjennom Studenterforbundet og Kirkenes Verdensråd.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO