Gå til innhold

31 Siden forlot han Tyros-området igjen. Han tok veien om Sidon og dro mot Galileasjøen gjennom Dekapolis-landet.

Skipalskiys ansikt er kjent, og kanskje også fryktet i Ukraina. Den tidligere KGB-generalen har hatt en sentral plass i Ukrainas politiske historie siden frigjøringen i 1991 og fram til i dag.

Foto: Skipalskiys ansikt er kjent, og kanskje også fryktet i Ukraina. Den tidligere KGB-generalen har hatt en sentral plass i Ukrainas politiske historie siden frigjøringen i 1991 og fram til i dag.

Ukraina: Gud har hjulpet meg mange ganger

05. november 2009.

- Det er ikke mange byer i verden som har opplevd så mange kriger som Kiev. Ukraina ligger midt mellom nord og sør, øst og vest. Derfor befinner vi oss i en farlig og konfliktfylt sone. Ofte har vår skjebne vært å tjene andre herrer, sier den tidligere KGB-generalen Alexander Skipalskiy.

Skipalskiys ansikt er kjent, og kanskje også fryktet i Ukraina. Den tidligere KGB-generalen har hatt en sentral plass i Ukrainas politiske historie siden frigjøringen i 1991 og fram til i dag.
- Når jeg reiser rundt i Ukraina ser jeg mennesker som verken har mat eller sko, mens de som sitter ved makten har alt. De skal vite at de likevel ikke kan ta med seg det de har til evigheten, sier den frittalende generalen da vi benker oss rundt bordet i restauranten i et av Kievs sentrumshotell.
Generalens kjente ansikt fanges raskt opp av den vennlige, men korrekte betjeningen i restauranten. Det skal vise seg at sikkerhetspolitiet fremdeles er aktivt – også i det frie Ukraina. Denne uformelle middagen med det ukrainske og norske bibelselskap går ikke upåaktet hen.

Arven fra bestefar
- Min bestefar var baptist og kristen, og mye av min moralske ballast har jeg fra ham, forteller Skipalskiy som i sovjettiden likevel var lojal overfor den kommunistiske ideologien.
- Selv om jeg nok visste at det fantes en Gud, var jeg ingen bevisst kristen på den tiden. Jeg måtte bli kommunist for å komme dit jeg var, men likevel lot jeg mine barn døpes – i det skjulte, avslører han.
- I 1990 kom en oberst fra KGB til meg, leverte fra seg tjenestebeviset – og sa at han ikke ville være del av dette systemet lenger. Selv gjorde jeg også det jeg kunne for å støtte en løsrivelse fra Sovjetunionen, forteller Skipalskiy.
På denne tiden begynte også troen å vokse fram i KGB-generalen.
- Jeg har ikke opplevd at det har skjedd noen omveltning i livet mitt. Troen har kommet til meg som en gradvis utvikling, en gave som ble gitt meg fra mine besteforeldre, sier han.

”De sultne ulver”
- I 1991 var jeg i kontakt med mange kjente i militæret. 95 prosent av offiserene sverget på at de ville støtte et selvstendig Ukraina. Ved Guds hjelp oppsto det ingen konflikter og intet blod ble spilt. Vårt ønske var å ta med oss de gode tradisjonene til vårt nye selvstendige land, der vi ville bygge et fritt, europeisk og demokratisk system, sier Skipalskiy.
Under sovjettiden hadde all eiendom blitt kollektivisert og folket tok ikke ansvar for å forvalte verdiene. Da Ukraina innførte markedsøkonomi klarte ikke staten å kontrollere privatiseringsprosessen.
- Enkelte sultne ulver i folket kastet seg over vår felles eiendom. Det resulterte i skjevfordelig og urettferdighet og dårlig ressursutnyttelse. De som virkelig ville og kunne drive et godt landbruk fikk ikke muligheten, fordi verdiene og eiendommen hadde blitt stjålet fra dem.
- Nå opplever vi at de unge forlater Ukraina på grunn av manglende muligheter og arbeidsløshet. I sine nye land blir ukrainerne fort engasjert, men de politiske lederne har ikke lagt til rette for at de unge kan bruke ressursene i eget land.

Troen er en gave
Skipalskiy arbeidet med kontraspionasje innen KGB, noe han anser som en viktig oppgave.
- Verdenspolitikken er bygd opp ut fra ønsket om å være først ute med informasjon. Overvåkingsarbeid er ofte nødvendig, vårt arbeid beskyttet folk og land.
- Kom du noen gang i samvittighetskonflikter?
- Loven krevde av meg at jeg skulle handle på den ene eller andre måten. Det gjorde at jeg etterpå ofte hadde samvittighetskvaler. Jeg har imidlertid ikke arbeidet innen ideologiavdelingen og dermed unngått de delene av KGBs arbeid som drev forfølgelse av de troende.
- Gud har hjulpet meg mange ganger i mitt liv. I ungdomstiden arbeidet jeg i en stor elektrisk forretning. En gang skulle jeg hjelpe til med installasjon av utstyr 15 meter over gulvet. Jeg var ung, overmodig og nektet å bruke sikkerhetsutstyr selv om jeg skulle balansere med tunge elektriske kabler på de 25 centimeter brede bjelkene høyt over gulvet. Plutselig mistet jeg grepet om kablene og fikk kraftig strøm i kroppen. Under meg stod det flere jernstenger som kunne ha spiddet kroppen min. Gud reddet meg, og på tross av det kraftige sjokket klarte jeg å balansere på bjelkene. Ingen trenger å overbevise meg om at Gud er nådig, forteller Skipalsky. 

Viktig bibelarbeid
Statistikken viser at det bygges flere og flere kirker i Ukraina, og det pågår en kamp om innflytelse og makt mellom de tre ortodokse kirkene.
- Mange mennesker søker til kirkene, men jeg er ikke sikker på om moralen har blitt bedre. Derfor er bibelselskapenes arbeid ikke bare viktig for Ukraina, men for alle land som trenger moralsk oppvåkning, sier Skipalskiy.

At hans stemme fortsatt er fryktet, fikk vi raskt erfare. Dagen etter middagen blir Det ukrainske bibelselskapet kontaktet av politiet som ville forsikre seg om at den tidligere KGB-generalen ikke selv hadde tatt initiativ til møtet, som de fryktet kunne være med vestlig etterretningsvesen.

Alexander Skipalskiy er tidligere general innen sikkerhetstjenesten. Han har hele sitt liv arbeidet med overvåkning og kontraspionasje. Født i Vest-Ukraina 1945, gift, to døtre. KGB: (Komiteen for statlig sikkerhet) var etterretningstjenesten og sikkerhetspolitiet i Sovjetunionen.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO