Gå til innhold

31 Siden forlot han Tyros-området igjen. Han tok veien om Sidon og dro mot Galileasjøen gjennom Dekapolis-landet.

Alexander Babichuk er generalsekretær i Det ukrainske bibelselskap.

Foto: Alexander Babichuk er generalsekretær i Det ukrainske bibelselskap.

Ukraina: Bibelen må være lett tilgjengelig

05. november 2009.

Store deler av Europa blir stadig mer sekularisert, men hvorfor er Ukraina et unntak?

Det er generalsekretær i Det ukrainske bibelselskap Alexander Babichuk som får spørsmålet.
- Dette henger sammen med de kristnes forhold til Guds ord. Ukraina er et land som har opplevd tider da Bibelen var en forbudt bok. Nå har Guds ord blitt levende for dem og de leser og studerer Ordet. Det merker man når man reiser rundt i ulike menigheter i hele Ukraina, sier generalsekretæren.
- Fremdeles er det mange mennesker som har en åndelig tomhet som Sovjet-tiden har etterlatt seg. Bibelen fyller det tomrommet hos mange og de åndelige verdiene får plass. Det er også en annen side ved dette. I Ukraina har ikke folk tillit til politikere eller banker eller andre institusjoner. Undersøkelser viser at kirken har størst tillit av alle institusjoner i det ukrainske samfunn.


- Vi trenger fremdeles hjelp og støtte fra Bibelselskapet i Norge når det gjelder opplæring av våre ansatte og utvikling av Bibeldagen som en felles feiring i alle menigheter, sier styreleder Gregorij Komendant i Det ukrainske bibelselskap.Gregorij Komendant har lang erfaring som leder av Baptistunionen i det tidligere Sovjet, og er nå styreleder for Det ukrainske bibelselskap. Ut fra sin erfaring som kirkeleder understreker han at Bibelselskapet må fortsette å utvikle og distribuere kvalitetsbibler i forskjellige utgaver. Det er også nødvendig for Bibelselskapet å ha spesielt fokus på de som ikke har mulighet til å kjøpe sin egen bibel. Bibelen må være en lett tilgjengelig bok, både gjennom kirkene og direkte fra Bibelselskapet.
- Kirkene må legge mer vekt på betydningen av bibelstudiearbeid og bibellesning. Dette gjelder i særlig grad overfor besøkende og de som nettopp er blitt kristne. Kirkemedlemmer burde alltid ha med seg Bibelen og bruke den aktivt i gudstjenesten samt delta i bibelgrupper.
- Vi trenger fremdeles hjelp og støtte fra Bibelselskapet i Norge når det gjelder opplæring av våre ansatte og utvikling av Bibeldagen som en felles feiring i alle menigheter, sier styreleder Gregorij Komendant.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO