Gå til innhold

31 Siden forlot han Tyros-området igjen. Han tok veien om Sidon og dro mot Galileasjøen gjennom Dekapolis-landet.

- Bibelselskapet forvalter vår viktigste kapital, Bibelen. Derfor er bibelselskapene med på å skape det fundamentet som samfunnet skal bygge på, sier visestatsminister Oleksandr V. Turchynov.

Foto: - Bibelselskapet forvalter vår viktigste kapital, Bibelen. Derfor er bibelselskapene med på å skape det fundamentet som samfunnet skal bygge på, sier visestatsminister Oleksandr V. Turchynov.

Ukrainas styresmakter ønsker samarbeid med Bibelselskapet

05. november 2009. Bjørn Håkon Hovde

- Da jernteppet falt oppdaget folket at det bodde mennesker, ikke fiender, på den andre siden. Samtidig ble den ateistiske ideologien avskaffet. Bibelen kunne distribueres åpent og folket fikk erfare Guds frigjørende ord, forteller visestatsminister Oleksandr V. Turchynov.

- Bibelselskapet forvalter vår viktigste kapital, Bibelen. Derfor er bibelselskapene med på å skape det fundamentet som samfunnet skal bygge på, sier visestatsminister Turchynov som selv er aktiv baptist.
Som protestant tilhører han en liten minoritetskirke i Ukraina. Etter frigjøringen forsøkte enkelte politiske krefter å gi all makt til den største etablerte kirken, og danne en statskirke.
- Det er en fare for trosfriheten dersom regjeringen uttrykker støtte til ett bestemt kirkesamfunn eller argumenterer til fordel for det ene eller andre teologiske synspunktet. Vi ønsker full likestilling mellom trossamfunnene slik at ingen hindres i å utføre sitt kall, påpeker Turchynov og understreker at heller ikke regjeringen kan gi folket absolutt frihet.
- Bare Herren kan gjøre fri. Derfor fantes det frihet også under det totalitære regimet, til og med blant de som satt i fengsel: De som trodde, de hadde sin frihet i Herren, sier visestatsministeren.


Som leder for presidentkontoret tilsvarer Yuriy Bogutskyis oppgaver visepresidentens funksjoner i en rekke andre republikker.Yuriy Bogutskyi er leder for presidentens kontor, en stilling som kan sammenliknes med visepresident i en del andre republikker.
- Jeg har fått beskjed om å overbringe en hilsen fra president Jusjtsjenko. Han er bortreist, men ønsker at jeg skal hilse og takke for bibelselskapenes innsats for Ukraina, sier Yuriy Bogutskyi idet han tar imot representantene fra det norske og ukrainske bibelselskapet i Presidentens residens.
- Landets kristne historie er lang og sterk, men i dag forsøker vi også å inkludere andre trosretninger i samfunnet. Religionsfriheten er en viktig verdi, og presidenten ønsker alle trosbekjennelser velkommen så lenge de ikke er ødeleggende eller nedbrytende for samfunnet, påpeker Bogutskyi.
Ukraina har vært fritt siden 1991. Det er første gang i historien at landet har opplevd selvstendighet i en så lang periode.
- Vi har alltid vært underlagt andre, men nå må vi finne vår vei ut i verden gjennom Kiev. Vårt samfunn må lære mye nytt. Vi har opplevd mange år med militant ateisme, derfor er det viktig for oss å samarbeide med slike organisasjoner som dere representerer, sier han.
- I begynnelsen av 90-tallet hadde jeg en romantisk drøm om at vi ville skape en idealstat i løpet av kort tid. Men selv Gud Skaperen måtte ha flere dager før han skapte mennesket, det viktigste i hans bilde. Først skapte han alt mennesket trengte. Vi har ønsket å skape alt på en gang, sier Bogutskyi.
En av de viktigste utfordringer for Ukraina i dag er finanskrisen.
- Den skyldes delvis en moralsk krise, som bunner i enkelte menneskers ukontrollerte ønske om å gjøre seg rike. Vi må overvinne den moralske krisen for å kunne løse både finans- og miljøkrisen. Hvis Bibelselskapet i Ukraina vil bidra til prosjekter som kan øke moralen og bygge landet, ønsker vi gjerne å støtte dette. I den sammenhengen bør vi gjøre enda mer enn det som gjøres i dag.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO