Gå til innhold

18 Hvem er en Gud som du,
en som tar bort skyld og tilgir synd
for den resten han eier?
Han holder ikke evig fast på vreden,
for han vil gjerne vise miskunn.

Vlad (t.v) og Sergej er to av de innsatte i fengslet i Makosjino. De har bakgrunn fra henholdsvis politiet og KGB.

Foto: Vlad (t.v) og Sergej er to av de innsatte i fengslet i Makosjino. De har bakgrunn fra henholdsvis politiet og KGB.

Ukraina: Jesus lar seg finne i fengslet

05. november 2009.

Fengslet i Makosjino var tidligere et av Sovjetunionens største, men nå er det kun 400 personer som soner dommer fra 6-15 år. Samtlige av de innsatte har bakgrunn enten fra militæret, politiet, eller fra politisk og juridisk arbeid.

 Dima Bulakh har drevet oppsøkende arbeid i ukrainske fengsler i 17 år. Hver annen uke besøker han og teamet fra kirken fengslet i Makosjino. De har i alt ansvar for fire ulike fengsler.  

 Dima Bulakh 


Dima Bulakh har drevet oppsøkende arbeid i ukrainske fengsler i 17 år. Hver annen uke besøker han og teamet fra kirken fengslet i Makosjino. De har i alt ansvar for fire ulike fengsler.
- Ca 40 prosent av de innsatte er uskyldig dømte eller de har blitt truet til tilståelse, mener pastor Dima Bulakh. Bulakh har bakgrunn fra den kommunistiske pionerbevegelsen og planla som ung en karriere innenfor partiet.
- Etter kollapsen av det kommunistiske systemet var jeg i likhet med mange andre på søken etter et åndelig holdepunkt, forteller han.
Bunnen hadde falt ut av samfunnet og mange opplevde et vakuum, at de sto ribbet for ideologien de hadde basert livene sine på. Til å begynne med nektet derfor mange å innse at nettopp dette hadde skjedd.
- Selv ble jeg frelst etter å ha studert et av de små oppbyggelige heftene som på denne tiden ble distribuert på gatene. Det skjedde i april 1991, like før jeg fylte 22 år. Jeg var fortsatt student da jeg ble invitert til å gjøre tjeneste som sjåfør i forbindelse med oppsøkende og evangeliserende fengselsarbeid, forteller han.


Bønnestund i fengslet

I fengslets aula møter 50-60 innsatte opp når Bibelselskapet og teamet fra kirken inviterer til bønnestund. Noen er der for å få litt forandring i hverdagen, mens andre har en klar åndelig søking og ønsker å vite mer om Bibelen og dens budskap.

Vlad, 50 år, arbeidet som politi og forretningsmann før han ble fengslet. Han har seks år igjen av en straff på ti år.
- Jeg har mange spørsmål som jeg finner svar på i Bibelen, og jeg kjenner igjen mitt eget liv fra mange av historiene i Det gamle testamentet.
- Jeg er så lei meg for at jeg ikke begynte å lese Bibelen tidligere. Tenk på alt jeg har gått glipp av. Om jeg hadde begynt å lese tidligere, så hadde det kanskje spart meg for mange problemer, og for denne fengselsstraffen. Det kunne ha spart familien min og vennene mine for mye vondt. Jeg ville ha vært en bedre ektemann, far og sønn, om Jesus hadde fått ta over livet mitt tidligere. Gjennom Bibelen har jeg fått frihet, selv om jeg er i fengslet. Selv i det strenge fengslet opplever jeg at jeg har frihet gjennom troen på Jesus.
- Hva er din favorittbok i Bibelen?
- Boken om profeten Jona er min favoritt. Jeg kjenner meg igjen i Jona og hvordan han reagerer på Guds kall. Jeg ville også flykte vekk fra Gud, men han fant meg igjen. Som Jona ropte på Gud fra hvalfiskens buk, så ropte jeg på Gud her fra fengselet – og Gud hørte meg, sier Vlad som er gift og har to voksne barn på 18 og 22 år.

Sergej, 50 år, arbeidet tidligere i det militære og i KGB.
Også han har funnet Jesus her i fengslet og ønsker å bruke resten av soningen til å bli kjent med tekstene i Bibelen. Han spør om jeg kan skaffe ham en engelsk bibel. Hans kone og datter bor i USA, og han regner med flytte dit når han om noen år slipper ut av fengslet.
- Jeg vil så gjerne lese Bibelen på engelsk. Min kone er en troende, så det hadde vært så fint å kunne dele bibelord sammen på engelsk.
Han får undertegnedes medbrakte engelske bibel. Bibelselskapets utsendte må noen ganger selv stille opp med en gave …

Fra venstre: Roman, Bova og Rosland har alle blitt kristne som følge av evengeliseringsarbeidet som drives i fengslene.  I midten fotojournalist Dag K. Smemo:
Fra venstre: Roman, Bova og Rosland har alle blitt kristne som følge av evengeliseringsarbeidet som drives i fengslene.

 I midten fotojournalist Dag K. Smemo

Roman, 33 år, ble kristen for et halvt år siden og nå venter han på å bli døpt.
- Jeg fant Gud i fengslet, sier Roman med et strålende smil.
- Jeg lette etter noe for sjelen min og fant Jesus ved å lese i Bibelen. Der finner jeg sannheten. Alt i mitt liv, også min 10 års straff, har ført meg fram mot dette møtet med Gud. Jeg har seks og et halvt år igjen av straffen. Etter det håper jeg å kunne bruke resten av livet i Guds tjeneste. Kanskje som evangelist eller pastor, gjerne i fengselsarbeid eller rehabilitering for rusavhengige - om Gud vil. Før jeg kom i fengsel arbeidet jeg som politi, men det arbeidet kan jeg ikke gå tilbake til.

Bova, 27 år, arbeidet i fengselsvesenet før han selv ble en innsatt.
- Da jeg kom hit traff jeg en tidligere kjenning fra hjembyen min. Jeg kjente ham som en usympatisk kriminell, men da jeg traff ham i fengslet var han fullstendig forandret, og han fortalte meg ivrig om hvordan han for to år siden var kommet til kristen tro, sier Bova.
- Du burde også bli en kristen, sa han til meg.
- Jeg så på ham og så at han var totalt forandret, da tenkte jeg at det måtte være noe med denne Jesus som kan forandre folk så radikalt. Det endte med at også jeg ble en kristen.

Rosland, 37 år, arbeidet som brannsjef før han ble dømt.
- Jeg ble en kristen i april i år. Etter å ha sett mine venner Roman og Bova, og hørt deres ivrige vitnesbyrd, tok jeg imot Jesus som min frelser. Jeg visste ikke noe om Jesus før jeg ble en kristen, så jeg er på spedbarnstadiet i troen. Vi tre bor på samme rom sammen med syv andre. Hver dag leser vi i Bibelen og vi treffes på bønnerommet til sang, bønn og mer bibellesning. Sammen med noen andre samles vi to ganger om dagen og oppbygger hverandre.
- Denne fengselsstraffen har gitt meg et nytt liv. Jeg har nå tre år igjen av en straff på ti år, sier Rosland.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO