Gå til innhold

2 Hvor lenge, Herre?
Vil du glemme meg for alltid?
Hvor lenge vil du skjule ansiktet for meg?

Bibelvandring006

Foto: Bibelvandring006

Et kurstilbud fra Bibelselskapet: Vandring gjennom Bibelen

20. oktober 2009.

Kurset er en faktaorientert grunnopplæring i Bibelen der deltakerne lærer hovedlinjene i Bibelen på en morsom og aktiv måte.

Mange har blitt nysgjerrige på å lese mer i Bibelen etter dette kurset.
- Etter kong Saul kom kong David. Men hvem kom etterpå?
- Finnes det en grei måte å lære forskjell og særtrekk ved de forskjellige profetbøkene?
- Jesus siterte ofte fra 5. Mosebok. Men hva handler den boka egentlig om?

Vandring gjennom Bibelen
- gir oversikt og innsikt i Bibelen
- er en 6-timers vandring gjennom Det gamle testamentet og kan oppfølges med tilsvarende i Det nye testamentet
- har en inkluderende pedagogikk der deltakerne både lærer ved å høre og ved å gjøre enkle bevegelser
- er et kurstilbud som er godt utprøvd i Norge gjennom 550 avholdte kurs.

Sagt om kurset:
“Tenk at man på en så morsom og lekende måte kan få god oversikt over og forståelse for bibelhistorien. Plutselig ser du sammenhengen, helheten, men også de enkelte beretninger og personer trer frem på en måte så det er lettere og huske hvem, hvor og hvordan.”
Hanna Rasmussen, misjonær

“Vår kursleder var meget dyktig. Hun ga oss en saklig og god gjennomgang av fakta fra bibelhistorien og geografien på den tiden. Dette ble krydret med glitrende dramatisering av enkelte tekster, som f.eks kvinnen ved brønnen. For mange av oss ga dette en fornyet lyst til å lese mer i Bibelen, som virkelig er en spennende og livsnær bok!”
Kjell Anker Worren, etter kurs i Søndre Slagen, Tønsberg i 2009.

Kurs i deres menighet?
Kurset har en grunnpris på kr 5000. (kr 100 ekstra pr person hvis det er flere enn 50 deltakere). Denne prisen dekker utgifter til kurshefter, honorar og reise for kursholder. I tillegg må en beregne eventuelt utgifter til servering og annonsering. Det er vanlig å ta en deltakeravgift på kr 100-200. Minstetall for at et kurs skal gjennomføres er 25 påmeldte.

Kurset passer både for dem som har mye og lite bibelkunnskap. Det anbefales å arrangere kurset som et fellestiltak for flere menigheter og er en fin mulighet for yngre og eldre til å oppleve noe sammen. Det er verdifullt for lærere som etterutdanning.

Les mer om Vandring gjennom Bibelen

Ved spørsmål og bestilling kontakt Bibelselskapet.
E-post: vgb@bibel.no
Tlf: 22 93 27 32

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO