Gå til innhold

12 Jeg takker ham som gjorde meg sterk, Kristus Jesus, vår Herre, for at han viste meg tillit og satte meg til tjenesten,

11 av 100 nordmenn Bibelen daglig eller ukentlig, det er langt mer enn i våre naboland.

Foto: 11 av 100 nordmenn Bibelen daglig eller ukentlig, det er langt mer enn i våre naboland.

Skandinavisk Bibelbarometer 2009

23. januar 2009. Ole Andreas Husøy (KPK)/Bibelselskapet

Bibelen betyr mer for nordmenn enn for dansker og svensker - og leses oftere i Norge enn i våre naboland.

Dette kommer fram i en bibelbruksundersøkelse som for første gang har blitt gjennomført i alle de tre skandinaviske landene. Det er svenske SIFO som står bak undersøkelsen, på oppdrag fra bibelselskapene i Norge, Sverige og Danmark. Det svenske bibelselskap har i fire år vært oppdragsgiver for tilsvarende undersøkelser i Sverige.
Odd Bondevik er styreleder i BibelselskapetIfølge undersøkelsen leser 11 av 100 nordmenn Bibelen daglig eller ukentlig, mens det tilsvarende tallet for Danmark er 5 av 100. Bare 2 av 100 svensker oppgir å bruke Bibelen like ofte.
- Tallene kan kanskje leses som et tegn på at avkristningen har kommet lenger i våre naboland enn i Norge, sier styreleder i Det Norske Bibelselskap, biskop Odd Bondevik. 
Også når det gjelder synet på Bibelens betydning er folk i Norge mer overbevist enn i nabolandene. Mens en firedel av nordmennene oppgir at Bibelen har stor personlig betydning, er de tilsvarende tallene for Danmark og Sverige henholdsvis 20 og 19 prosent.
Likevel er det gruppen som oppgir at de knapt har åpnet Bibelen som utmerker seg i undersøkelsen. Ifølge Bibelbarometeret svarer 75 prosent av den norske befolkningen at de sjelden eller aldri leser i Bibelen, mens det tilsvarende tallet er hele 82 prosent for Sverige og Danmark.

Eldre leser oftere enn unge
Bibelbruksundersøkelsen avslører også at bibelbruk og bibelinteressen er størst blant de eldre. Dette er felles for alle de tre skandinaviske landene. 39 prosent av nordmenn over 60 år svarer at Bibelen har meget stor eller ganske stor betydning for dem. Tilsvarende tall for personer i aldersgruppen 15-29 år er 14 prosent, for gruppen 30-39 år 23 prosent, for gruppen 40-49 år 21 prosent og for gruppen 50-59 år 22 prosent.
Det er ingen stor forskjell mellom menn og kvinner når det gjelder holdningen til Bibelen. I Norge er det for eksempel 26 prosent av kvinnene som sier at Bibelen har meget eller ganske stor betydning for dem. 23 prosent av mennene svarer det samme.
En tilsvarende undersøkelse utført for Det Norske Bibelselskap for seks år siden, viser en svak nedgang fra 13 til 11 prosent for dem som leser Bibelen helt regelmessig.
Skandinavisk Bibelbarometer kartlegger holdningen til Bibelen og bibellesevaner i Norge, Sverige og Danmark. Undersøkelsen ble gjennomført i januar 2009 blant 1000 personer i hvert av de tre landene.

Last ned resultatene fra Bibelbarometeret: 

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO