Gå til innhold

8 Ha ingen skyld til noen, annet enn det å elske hverandre! Den som elsker sin neste, har oppfylt loven.

Biblegateway offentleggjer statistikk frå søkemotoren, og meiner å ha funne fram til dei mest populære versa i Bibelen.

Foto: Biblegateway offentleggjer statistikk frå søkemotoren, og meiner å ha funne fram til dei mest populære versa i Bibelen.

Bibelmaraton i Arendal i anledning Bibeldagen 2009

06. februar 2009. Trond Henrik Sand

For å skape blest om Bibelen på Bibeldagen 2009 har Halvard Myhren og Jon David Vikstøl tatt initiativ til å arrangere et Bibelmaraton i Arendal fredag 6. februar.

Halvard Myhren, pastor i Arendal Frikirke, og Jon David Vikstøl, pastor i Betel Bjorbekk Misjonsforbundet, er ledere av komiteen for Bibeldagen 2009 i Arendal. De har sammen tatt initiativ til å arrangere et Bibelmaraton i Arendal førstkommende fredag. Programmet for helgen er innholdsrikt og variert. På fredag 6. februar kl. 19.00 blir det Bibelfest med bibellesemaraton i Arendal frikrike. Etter møtet starter maratonet med lesning fra Matteus evangeliet.
- Hvilke andre møter skal arrangeres under Bibeldagen 2009 i Arendal, Halvard?
- Som nevnt er det bibelfest i Arendal frikirke på fredag. Lørdag 7. februar er det gudstjeneste i Adventkirka kl. 11.15. I Hisøy kirke er gudstjeneste søndag kl. 11.00 og Betel Bjorbekk har fellesmøter med Hisøy og Øyestad menigheter søndag kl. 19.00. Alle møter er åpne for alle, og alle er hjertelig velkomne. Kom gjerne innom under bibelmaratonet i Frikirken og på Betel Bjorbekk fra kl 13.00 på søndag for en prat og en kaffekopp. Vi tror det kommer til å bli en unik stemning i lokalene under lesningen og oppfordrer alle til å sette av tiden og få med seg deler av maratonet, sier Halvard Myhren.
- Hvordan kom dere på ideen med bibelmaraton?
- Jeg kom på det fordi vi har hatt bibelmaraton i Arendal før jeg begynte som pastor. Vi synes dette var en god ide for å gjøre mest mulig ut av Bibeldagen. Det er viktig å engasjere menighetene her i byen - og å nå ut til flere mennesker. Det kan være en utfordring, men et bibelmaraton er en glimrende måte å samles på. Basis for alt vårt arbeid er Bibelen. Derfor er det lett samles om å lese i den, forteller han.
- Kan du fortelle oss litt om fellesskapet blant prestene og pastorene i Arendal?
- Prestefellesskapet i Arendal er en kreativ og unik gjeng. Forumet møtes noen timer hver uke og under disse møtene diskuteres mange kreative og spennende tiltak og planer for å fremme Bibelen i Arendal. Dette har gitt seg utslag i utsendelse av 17 000 bibeldeler til alle husstandene i byen i 2002. Noen år senere var også fellesskapet ansvarlig for å sende ut en CD til alle 17 000 husstandene i Arendal.

Bibelselskapet er den ledende norske leverandøren av Bibelen og arbeider for at hele Norge skal ha den viktigste boken, Bibelen. Bibelselskapet jobber aktivt for å skape oppmerksomhet rundt Bibelen og dens viktige budskap.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO