Gå til innhold

9 Til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned på alle andre, fortalte Jesus denne lignelsen:

Erik Poppe er filmregissør. For filmen "De usynlige" fikk han Bibelprisen i 2009

Foto: Erik Poppe er filmregissør. For filmen "De usynlige" fikk han Bibelprisen i 2009

Erik Poppe får årets bibelpris

17. april 2009.

Det Norske Bibelselskap har besluttet at Bibelprisen 2009 går til filmregissør Erik Poppe for hans arbeid med filmen «De usynlige». Overrekkelsen skjer i tilknytning til kveldsgudstjenesten på Ila fengsel utenfor Oslo, søndag 19. april kl 18.00.

Gjennom hovedpersonene i filmen, den unge drapsdømte mannen Jan Thomas og offerets mor, får vi et eksistensielt møte med de sentrale bibelske temaene skyld, tilgivelse og forsoning. Gjennom tilnærmingen mellom de to, viser filmen på en gripende måte menneskenes dype behov for erkjennelse, tilståelse og forsoning for å kunne legge tragedier bak seg og komme videre i livet. Samtidig viser filmen hvor vanskelig veien til forsoning er både for gjerningsmann og de som er personlig berørt.

Vann er et ledemotiv som går gjennom filmen; den har faktisk blitt lansert internasjonalt under tittelen «Troubled Water». I begynnelsen symboliserer vannet ødeleggelse og død, men i sluttscenen rommer vannet mulighetene for renselse og nytt liv. Denne vannsymbolikken gir sterke assosiasjoner til flere bibelfortellinger, der vannet spiller en sentral rolle. Erik Poppe utmerker seg som en av kanskje få norske filmregissører som benytter kristen symbolikk som virkemidler i møte med dype, eksistensielle spørsmål.

Deler av handlingen skjer i kirkerommet der Jan Thomas får en ny mulighet til å starte livet i frihet som begavet organist etter endt soning på Ila fengsel. Gjennom orgelspillet møter vi på en intens måte det varme og såre mennesket bak forbryteren, og vi møter våre egne fordommer bak offerets familie. Gjennom filmen utfordrer Eik Poppe oss til et oppgjør med våre egne følelser og holdninger til andre mennesker. Samtidig viser han at veien videre går gjennom å erkjenne sannheten og forsone seg med den.

Erik Poppe startet sin karriere som pressefotograf der han gjennom bilder fortalte historier om hvordan krig fører lidelse og død over uskyldige mennesker. Han har bl.a. laget en rekke kortfilmer og dokumentarfilmer, og han har vært regissør for de fire første episodene i TV-dramaet «Brigaden».

«De usynlige» er den siste i Poppes «Oslo-trilogi», som ble innledet med «Schpaa» i 1998 og «Hawaii, Oslo» i 2004. Erik Poppe selv og Hans Petter Blad skrev manus til den første, mens Harald Rosenløw-Eeg har skrevet manus til de siste to filmene. Med triologien ønsker Poppe å vise at godheten overgår ondskapen i verden og at det er mer nestekjærlighet og varme i samfunnet enn det inntrykket som formidles gjennom mediene. Alle tre filmene er kritikerroste. For filmen «Hawaii, Oslo» vant Poppe Amandaprisen i 2005. For «De usynlige» vant han publikumsprisen og Golden Starfish Award på Hamptons internasjonale filmfestival i 2008 og Andreasprisen på filmfestivalen i Haugesund i 2008.
Erik Poppe har gjennom sin filmkunst også fått et spesielt forhold til Bibelen. «Før jeg laget filmen Hawaii, Oslo leste jeg hele Bibelen på nytt,» forteller han. «Bibelen rommer spørsmål og historier nok for alle filmskapere i vår tid.» Som filmskaper ønsker han å bidra til at hver enkelt finner ut av svarene på de viktige og vanskelige spørsmålene i livet.

Bibelprisen
Bibelprisen består av et eksemplar av praktboken «Olavsbibelen» og et innrammet originalblad fra Fredrik IIs bibel fra 1589.
Med Bibelprisen ønsker Bibelselskapet å gi anerkjennelse til en eller flere personer som har bidratt til å utvide og fornye bibelbruken, særlig med tanke på Bibelens bilder og fortellinger, i skjæringspunktet mellom kirke og kultur, mellom kristenliv og samfunnsliv. Prisen blir derfor tildelt bidragsytere og aktører i kulturlivet og i den videre samfunnssektor,men også innen bibelformidling i skole og menighet, blant barn og unge.


Les mer om bibelprisen - og tidligere prisvinnere

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO