Gå til innhold

8 Ha ingen skyld til noen, annet enn det å elske hverandre! Den som elsker sin neste, har oppfylt loven.

Nye ledere i Bibelselskapets styre. Fra venstre Tor Tjeransen (leder) og Ann Midttun (nestleder) sammen med generalsekretær Stein Mydske. Foto: Dag Kjær Smemo.

Foto: Nye ledere i Bibelselskapets styre. Fra venstre Tor Tjeransen (leder) og Ann Midttun (nestleder) sammen med generalsekretær Stein Mydske. Foto: Dag Kjær Smemo.

Tor Tjeransen ny styreleder i Bibelselskapet

15. juni 2009.

For første gang har Det Norske Bibelselskap valgt en styreleder med frikirkelig tilhørighet. Tor Tjeransen ble enstemmig valgt i styremøtet torsdag 11. juni.

Tjeransen er til daglig unionsleder i Adventistkirken, men har sittet seks år i Bibelselskapets styre og vært medlem av arbeidsutvalget.
- Det å løfte Bibelen fram i norsk offentlighet er viktigere enn noen sinne, for Bibelen er grunnlaget for troen og en premiss for vår vestlige kultur. Dersom Bibelen ikke blir lest, står vi i fare for å ødelegge vår egen kultur. Jeg opplever det som en stor tillitserklæring at jeg nå er valgt til å lede det viktigste felleskirkelige samarbeidet i Norge, sier den nyvalgte styrelederen, Tor Tjeransen.

Tverrkirkelig samarbeid
Biskop Odd Bondevik, som var styreleder de ni siste årene, var den første som tok til orde for at et styremedlem utenfor Den norske kirke burde velges til styreleder. Bibelselskapet har gjennom mange år vært den organisasjonen som samler flest kristne kirkesamfunn og organisasjoner. Dette gjelder også bibelselskapene i 144 land over hele verden. Samtidig har Bibelselskapets valgte ledelse i Norge helt siden starten i 1816 vært dominert av prester og biskoper i Den norske kirke.
- Dette valget er en historisk begivenhet i Bibelselskapets 193-årige historie, for hittil har styreleder alltid vært en biskop i Den norske kirke. Med dette valget viser vi at Bibelselskapet virkelig har et bredt tverrkirkelig samarbeid, sier generalsekretær Stein Mydske.
På det samme styremøtet ble fakultetslektor Ann Midttun fra Menighetsfakultetet valgt som nestleder og biskop Tor Singsås ble valgt inn i arbeidsutvalget. Biskop Helga Haugland Byfuglen ble valgt til leder for representantskapet mens tilsynsmann i Metodistkirken, Vidar Sten Bjerkseth ble nestleder.

Ungdom i Bibelselskapets styre
På Bibelselskapets representantskapsmøte 25. mai ble det for første gang også valgt to nye styremedlemmer under 25 år. Dette skjedde etter en endring i statuttene på forrige års møte. De to ungdomsrepresentantene som nå ble valgt er Gjermund Sødal fra Kristiansand, som studerer statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og Knut Aavik Johannessen fra Froland, som studerer teologi ved Ansgarskolen i Kristiansand. I tillegg ble Hilde Braband fra Pinsemenigheten i Lillestrøm, som var ungdomsobservatør i forrige periode, valgt som varamedlem til styret.
- Dermed har vi fått en viktig og god representasjon av unge mennesker også i den valgte ledelsen av Bibelselskapet, sier generalsekretær Stein Mydske.
- Dette er svært viktig med tanke på at de nye bibeloversettelsene som snart er ferdige skal kommunisere godt med ungdom og fordi vi ønsker å involvere ungdom mer i bibelbruk og bibelmisjon, sier han.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO