Gå til innhold

2 Hvor lenge, Herre?
Vil du glemme meg for alltid?
Hvor lenge vil du skjule ansiktet for meg?

Vandring gjennom Bibelen - Det nye testamentet

28. mai 2009. Kjell Anker Worren

Vandring gjennom Bibelen - Det nye testamentet er et 6-timers kurs, som begynte fra den siste profeten, Malaki, og endte med Åpenbaringen. Det var 30 påmeldte deltagere. De fleste var fra Søndre Slagen menighet, men også noen fra andre menigheter i byen. Kurset er et tilbud fra Bibelselskapet.

Vi lærte 76 huskeord med bevegelser til som ledet oss gjennom Det nye testamentet i kronologisk rekkefølge. Vår kursleder var meget dyktig. Hun ga oss en saklig og god gjennomgang av fakta fra bibelhistorien og geografien på den tiden. Dette ble krydret med glitrende dramatisering av enkelte tekster, som f.eks kvinnen ved brønnen.

Huskeordene var delt inn i 3 bolker.

Den første bolken var «Vandring gjennom 400 års ventetid - fra profeten Malaki til Jesu fødsel». Dette er en periode som jeg tror mange med meg ikke vet så mye om, men som det ble lagt vekt på her. 12 av huskeordene ble lagt inn i denne perioden. Det å flette inn historiske hendelser, som at grekerne ga hele regionen ett felles språk, og at romerne bygde et avansert veinett i denne perioden, var meget interessant. Dette ga oss oversikt og perspektiv, og vi fikk en god bakgrunn for å forstå det som skjedde på Jesu tid.

Den andre bolken var «Vandring gjennom Jesu liv». 34 av huskeordene og bevegelsene er fra denne bolken. En flott gjennomgang, med Lukasevangeliet som hovedutgangspunkt.

Den tredje og siste bolken var «Vandring gjennom apostelgjerningene». Også her en fin gjennomgang hvor geografi og tid ble vektlagt. Vi fikk også tid til en gjennomgang  av brevene til Paulus. Når de ble skrevet, hvilken livssituasjon han var i da de ble skrevet, til hvem de ble skrevet og hvorfor.

6 timer tok kurset. 30 deltagere har nok 30 forskjellige meninger om hva som var det beste ved kurset, men jeg er sikker på at alle fikk mye ut av disse 6 timene. Det var flott å få en sånn oversikt over de store linjer i bibelhistorien. Det ble også tydelig at det som står skrevet er like aktuelt i dag. For mange av oss ga dette en fornyet lyst til å lese mer i Bibelen, som virkelig er en spennende og livsnær bok!

Det er en absolutt anbefaling og ta dette kurset. Det er også et eget 6-timers kurs med vandring gjennom  det Gamle testamentet. Søndre Slagen menighet gjennomførte GT-kurset  i fjor høst.

I Norge er det Bibelselskapet som administrerer  disse kursene, og de har utdannet 10 kursholdere.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO